Vara vilande förening eller upplösa föreningen

Tyvärr så är det ibland så att man inte längre har möjlighet att vara en förening. Då kan det vara bra att veta hur man går tillväga.

Om ni har dessa funderingar så tycker vi att ni i ett första steg ska kontakta regionens föreningsutvecklare. Där kan ni få hjälp att fundera vidare på lösningar som fungerar för er.

Vara vilande eller lägga ner?

Om det inte längre finns någon verksamhet i föreningen kan man välja att vara en vilande förening. Det kan man göra i samband med att föreningen skickar in sin statistikrapport till Repet. Då behöver man inte betala någon avgift till Equmenia, men man får fortfarande en del viktiga utskick. Man kommer också att fortsätta få uppmaning om att skicka in statistikblanketten.

När man sedan ser en möjlighet att få igång verksamheten igen så är det bara att sätta igång.

En vilande förening behöver kalla till årsmöte och välja en styrelse precis som en aktiv förening. Men årsmötet kan bli kort och styrelsen behöver bara ha ett möte under året. Styrelsens uppgift blir att förvalta föreningens pengar och ta initiativ till att få igång verksamhet när förutsättningar finns.

Om man inte ser någon möjlighet att ha verksamhet i framtiden så är det bäst att upplösa föreningen. För att det ska göras på rätt sätt så är det bra att inte vänta för länge utan göra det när det fortfarande finns en styrelse i föreningen.