Vara bidragsgrundande förening

Bidragsgrundande föreningar

När man är förening inom Equmenia så betalar man en medlemsavgift. Den utgår från antalet medlemmar i föreningen. Föreningen får sedan ett verksamhetsbidrag tillbaka från Equmenia. Det är pengar som Equmenia i sin tur får från staten i bidrag.

Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor (MUCF) är de som reglerar vad som krävs för att Equmenia ska få statliga pengar. Det gör att Equmenia bara kan söka pengar för de föreningar som uppfyller dessa krav och det är bara dessa föreningar som kan få verksamhetsbidrag av Equmenia. De föreningarna kallas bidragsgrundande föreningar.

Icke bidragsgrundande föreningar

Föreningar i Equmenia som inte är bidragsgrundande betalar ändå en medlemsavgift och de får då samma service från Equmenia som övriga föreningar.

Det finns ett maxbelopp på hur mycket en förening som inte är bidragsgrundande ska behöva betala i medlemsavgift. Det ligger på
7 000 kronor (2019). Om skälet till att föreningen inte är bidragsgrundande endast beror på att föreningen har för stor andel medlemmar som är under 6 år ligger maxavgiften på medlemsavgiften på 5 000 kronor.

Övriga avgifter

Utöver medlemsavgiften till Equmenia så betalar föreningar som har scouter ytterligare en avgift per scout. Den avgiften regleras av den nationella paraplyorganisationen Scouterna. Varje förening betalar också en avgift till sin Equmeniaregion. Regionavgiften är olika i de olika regionerna.

Både medlemsavgiften och regionavgifterna är avgifter som föreningarna är med och beslutar om på respektive stämmor.

Avgifter i Equmenia

föreningen…

…betalar ➡️ medlemsavgift till Equmenia nationellt:
100 kr per medlem

…betalar ➡️ scoutavgift (till Scouterna via Equmenia):
117 kr per scout

…får ⬅️ verksamhetsbidrag från Equmenia nationellt till föreningen:
135 kr per medlem

…betalar ➡️ regionavgift (olika i regionerna):
25–50 kr per medlem

Avgifterna är beslutade vid riksstämman 2021 samt vid regionstämmorna.