Publicerat 

Vara bidragsgrundande förening

 

För att få vara en förening inom Equmenia så betalar man en medlemsavgift. Den utgår från antalet medlemmar i föreningen. Föreningen får sedan ett verksamhetsbidrag tillbaka från Equmenia. Det är pengar som Equmenia i sin tur får från staten i bidrag.

Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor (MUCF) är de som reglerar vad som krävs för att Equmenia får statliga pengar. Det gör att Equmenia bara kan söka pengar för de föreningar som uppfyller dessa krav och det är bara dessa föreningar som Equmenia ger verksamhets-bidrag till. Om man uppfyller dessa krav säger vi att man är en bidragsgrundande förening.

Om en förening inte är bidragsgrundande så betalar man ändå en medlemsavgift till Equmenia. Man får då samma service som övriga föreningar. För att en förening inte ska behöva betala hur stor summa som helst till Equmenia så finns det ett högkostnadsskydd som (2019) är 7 000 kronor. Om skälet till att man inte är bidragsgrundande endast är att man har för stor andel medlemmar under 6 år så är den högsta summan man kan få betala 5 000 kronor.

Utöver medlemsavgiften till Equmenia så betalar man också en avgift för de i föreningen som är scouter. Den avgiften regleras av organisationen Scouterna. Varje förening betalar också en regionsavgift. Regionsavgiften är olika i de olika regionerna. Både medlemsavgiften och regionsavgifterna är avgifter som föreningarna är med och beslutar om på respektive stämmor.