Valkommitté

Valkommittén (valberedningen) har ett väldigt viktigt uppdrag i en förening. Det är valkommittén som tillfrågar personer till olika uppdrag, som personer till styrelsen och kanske till ledare i föreningen.

Det ser olika ut i olika typer av föreningar hur långt valkommitténs uppdrag sträcker sig. Ibland gäller det just styrelsens uppdrag och ibland även övriga uppdrag. Vanligtvis sker det mesta av valkommitténs arbete inför föreningens årsmöte.

Det är årsmötet som väljer en valkommitté. Eftersom de har ett så viktigt uppdrag är det bra om de som sitter i valkommittén kan ha en så bred kompetens och erfarenhet som möjligt. Det är också viktigt att valkommittén känner till föreningens arbete.

Vad är ett uppdrag?

Vad är det för uppdrag just er valkommitté har i er förening? Vilka uppdrag är det ni ska hitta kandidater till? Huvuduppdraget för en valkommitté är alltid att hitta personer till föreningens styrelse. Sen kan det också finnas fler uppdrag som ligger under valkommitténs ansvar. Kolla med er styrelse om vad som gäller för just er!

Vilka föreslår en valkommitté?

Styrelsen kan inte föreslå vilka som kan sitta i valkommittén. Enligt ideell föreningstradition så brukar man säga att inte heller valkommittén kan föreslå sig själva. Men vilka ska då föreslå dem som ska väljas på årsmötet?

Man kan göra så att man ställer frågan under årsmötet. Det kan dock vara svårt att få personer som faktiskt vill och är duktiga på just detta uppdrag om man gör på det sättet.

Ett annat förslag är att om man har ett antal olika grupper inom sin förening så låter man varje grupp föreslå en person. T.ex. en från Söndagsklubben, en från barnkören och en från Tonår. Det gör att valkommittén också har inblick i alla de olika grupperna. Det är en fördel att valkommittén ändå väljs på årsmötet eller föreningsmötet så att man vet att de personerna har hela föreningens förtroende.

Ett tredje alternativ är att valkommittén ändå själva föreslår vilka personer som kan väljas.

Vad ska man göra och hur?

För att kunna göra ett bra jobb behöver valkommittén börja sitt arbete i god tid före årsmötet. Ansvaret för att arbetet kommer igång ligger på den som är sammankallande i valkommittén. Men det finns inget som hindrar att föreningens styrelse påminner om att de ska börja sitt arbete.

Valkommitténs checklista

Valkommitténs uppdrag följer några punkter som är viktiga att komma ihåg. Vi har sammanställt dem i en checklista. Kom ihåg att rakt igenom dessa punkter så är det viktigt att tänka på vad det är för kompetenser ni är ute efter.

Lite hjälp på väg

Det finns lite olika material där man kan hitta hjälp för hur man kan arbeta som valkommitté. Här kommer två olika ”diagram”. Det första för att visa vilka frågor man kan ställa sig under tiden man arbetar som valkommitté. Den andra bilden visar hur man skulle kunna dela upp vilka olika kompetensprofiler det är man bör söka efter. Om du vill läsa mer om något av dessa så hänvisar vi till de böcker de är tagna ifrån!