Ledarstöd

UTVECKLA LEDARE

Bränn inte ut ledare – utveckla dem

Som ledare så har du ett ansvar för att människor runt dig inte bränner ut sig. Därför är det viktigt att inte överanvända ledare. I varje sammanhang finns det eldsjälar, riktigt trogna ledare som ibland närmast lever i kyrkan. Risken är att vi glorifierar detta och gör det till ett ideal.

Vi hade en bra tumregel: Minst en, max tre. Målet var att engagera den som ville i minst en uppgift, men maximalt tre. Det gjorde att vi ibland fick säga nej till ledare som ville gå in i ytterligare uppdrag, och istället försöka rekrytera personer som ännu inte hittat sin plats. Vi ville skapa engagemang utan att ledare brände ut sig och istället ge plats för fler.

Ledargrund

Ge en grundutbildning för nya ledare som utgår ifrån er vision och målsättning bland barn och unga. Var tydlig med vilka värderingar som bär er, vad som förväntas av ledaren, hur ni vill leva i detta uppdrag bland barn och unga och på vilka sätt man kan bidra som ledare. Ju tydligare grund ni ger, desto större är chansen att ni skapar en kultur där ledare blir kvar och utvecklas.

Ledarutveckling

När man har delegerat ansvar för en uppgift så är det viktigt att ledaren får växa vidare i detta. Hjälp ledare att utvecklas, här handlar det särskilt om ledare som varit med en tid. Skicka ledare på utbildning för att växa i ledarskap. Ofta erbjuder kyrkor och samfund egna ledarutbildningar. Ta vara på de möjligheterna!

Ha utvecklingssamtal med ideella ledare. Att vara med som ledare ska inte bara vara ett utgivande. Skapa en ordning där ni regelbundet stämmer av att ledare trivs i uppgiften, har rätt mängd utmaningar och får det stöd de behöver. Ge konkret feedback av typen Jag ser att Gud lagt ned de här gåvorna hos dig … fortsätt med det! När du gjorde den där insatsen … när du möter barnen så ser jag att du bidrar med detta …Har du tänkt på att …

Genom att ge konstruktiv feedback kring dem de är och det de gör, så ökas motivationen och viljan att ta steg som ledare.

UTVÄRDERA VERKSAMHETEN

Tacka och uppmuntra

Kom ihåg att tacka alla ledare, gör det uppriktigt och genomtänkt.

Regelbunden utvärdering

Det är viktigt att som ledargrupp regelbundet utvärdera verksamheten i relation till vision och mål. Gör vi det vi vill? Går vi i riktning mot vision och mål? Vad behöver vi justera till nästa samling? Vad hjälper oss att utvecklas? Hur tar vi gemensamt ansvar för att bygga en verksamhet som håller över tid?

Ge feedback

Ge konstruktiv kritik. Hjälp ledarna att lyckas och utvecklas. Tala om det som görs bra och hur saker kan bli ännu bättre.

Texterna är hämtade ur kapitel 8 i Equmenias ledarbok Led med ditt liv. Där kan du läsa mer kring detta!