Publicerat 

Kontakta föreningsutvecklare

I varje Equmeniaregion finns det föreningsutvecklare som har som sin främsta uppgift att stödja Equmeniaföreningarna i regionen i att vara förening. Om du inte har hittat svaret på din fråga här på hemsidan eller vill fundera mer kring någon fråga, kontakta din regions föreningsutvecklare. Denne kommer gärna till din förening för att utbilda er i olika delar av föreningslivet.

Equmenia Nord: Joel Jonsson
Telefon: 070-391 31 25
E-post: joel.jonsson@equmenia.se

Equmenia Mitt: Erika Planeskog
Telefon: 076-456 84 06
E-post: erika.planeskog@equmenia.se

Equmenia Stockholm: Matilda Holmström
Telefon: 073-622 48 13
E-post: matilda.holmstrom@equmenia.se

Equmenia Svealand: Anja Wändal
Telefon: 070-217 46 33
E-post: anja.wandal@equmenia.se

Equmenia Öst: Lotta Suu
Telefon: 076-501 18 59
E-post: lotta.suu@equmenia.se

Equmenia Väst: Mikael Nilsson
Telefon: 0707-106172
E-post: mikael.nilsson@equmenia.se

Equmenia Syd: Joakim Stenmo
Telefon: 070-733 55 49
E-post: joakim.stenmo@equmenia.se