Publicerat 

TIPS om medlemskap

Nu har en ny termin satt igång och vi får återigen möta både gamla och nya barn och ungdomar i våra Equmeniaföreningar! Nu är det också dags att fundera på hur man gör för att så många som möjligt kan bli medlemmar i föreningen. Hur gör ni? Får man betala avgift? Eller blir man medlem med en underskrift? Hur gör ni för att hjälpa ledarna med detta?

 

 

 

Om ni klickar er vidare på den här länken så hittar ni dokument som kan vara till hjälp! Där finns tex mallar för ansökan om medlemskap och mallar för närvarokort.

Dokument

Kom ihåg att man kan sköta närvaron direkt i Repet! Det kan du läsa mer om ifall du klickar här!

Vill du läsa mer om medlemskap? Här kan du ladda ner ett material om det!

Material om medlemmar

Medlemsrekrytering

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. Och det vill vi fortsätta att vara! Därför pågår just nu medlemsrekryteringskampanjen: Poängen med Equmenia.

Kampanjen går ut på att antalet medlemmar 2017 i en förening kommer att jämföras med antalet medlemmar 2016. Antalet ökade medlemmar innebär att föreningen samlar poäng. Dessa poäng kommer efter kampanjens slut att omvandlas till en summa pengar att handla för i Equmenias webbshop. Jämförelsen och uträkningen av prissumman kommer att göras av personal på Equmenias nationella kansli och redovisas under våren 2018 när statistiken i Repet är färdigställd.

För att delta i medlemsrekryteringskampanjen finns vissa regler:
  • Kampanjen innefattar bara de föreningar som använder medlemsregistret Repet. (För föreningar som inte är anslutna till Repet delas det ut poäng som föreningen kan tillgodoräkna sig i kampanjen om föreningen anslutit eller ansluter sig under 2017.)
  • Jämförelsen mellan antal medlemmar och uträkningen av prissumman kommer att göras av personal på Equmenias nationella kansli och redovisas under våren 2018 när statistiken i Repet är färdigställd.
  • Det är antalet medlemmar och inte antalet deltagare som räknas. Medlemmar har aktivt tagit ställning att vara med i Equmenia (genom underskrift och/eller medlemsavgift, beroende på vad stadgarna i er förening säger, se equmenia.se/medlemskap för mer information kring detta) medan deltagare endast närvarar på de aktiviteter som erbjuds.
  • Frågor om kampanjen skickas till linnea.hjelm@equmenia.se.