Publicerat 

Rekrytering

Rekrytering av nya ledare är en pågående process. Se inte rekrytering som en satsning som ni gör en gång per år. Ligg steget före i rekryteringen av nya ledare, vänta inte på att ledare ska komma till er. Har ni en grupp som arbetar för att hitta nya ledare, jobba tätt tillsammans. Det är inget som bara kan göras när behov finns.Som ledare ska du inte bygga verksamheten runt sig själv. Bygg team och motivera till engagemang – det är en grund för att leda en verksamhet bland barn och unga som inte bara bygger på dig. Skapa en ordning för det. Bygg inte bara runt de som redan finns. Risken finns att de tröttnar och stiger av.
Verksamhetens metoder och verktyg varierar, men det är ledarna som är navet. De driver verksamheten framåt och gör avtryck. Det är därför viktigt att tänka igenom hur vi rekryterar. Att investera i volontärer och ledare och hjälpa dem att växa och utvecklas är bland det viktigaste en ledare gör. Därför behövs ett system för att arbeta för en god kultur kring att inrikta, inbjuda, inspirera, utveckla och utvärdera. Allt för att motivera till engagemang i kyrkans barn- och ungdomsverksamheter.

Fundera på:
-Hur går rekryteringen till av ledare i er församling
-Upplever ni er ha en god kultur kring rekrytering av ledare?
-Vilka steg skulle ni behöva ta för att utvecklas?

Texten är hämtad från Ledarboken. I kapitel 8 i Ledarboken kan du läsa mer om rekrytering. Om du vill läsa mer om valkommitténs arbete så hittar du det genom att klicka här!