Publicerat 

Olika slags möten

Styrelsemöte

När en förenings styrelse träffas så brukar man kalla det för styrelsemöte. Ett annat namn är sammanträde. Vilket ord man använder spelar ingen roll, de betyder samma sak.

När man har ett styrelsemöte så tar man upp ett antal olika frågor/punkter som alla i styrelsen har fått innan, eller precis när mötet börjar. . För det mesta är det ordförande som förbereder vad som ska tas upp. Listan med punkter kallas dagordning eller föredragningslista.

Under ett styrelsemöte ska man skriva protokoll så att man efteråt kan se vad som bestämdes.

Konstituerande styrelsemöte

Det första styrelsemötet som styrelsen har efter årsmötet brukar kallas konstituerande styrelsemöte. Konstituera betyder ungefär organisera. På det mötet väljs alla olika uppgifter som kan finnas i en styrelse. Som t.ex. vem som är kassör och vem som skriver protokoll. Protokollet som skrivs vid det konstituerande styrelsemötet kan sen användas t.ex. när man kontaktar banken.

Föreningsmöte

Ett föreningsmöte är en samling då man bjuder in hela föreningen för att diskutera någonting speciellt.

Precis som med årsmötet så står det i föreningens stadgar hur långt i förväg man behöver bjuda in till ett föreningsmöte. I Equmenias normalstadgar står det så här:
“Kallelse till föreningsmöte ska ske senast två veckor före föreningsmötet och innehålla de ärenden som ska behandlas i föreningsmötet. Handlingarna ska finnas tillgängliga senast en vecka innan mötet.”

Det står också i stadgarna vilka som får bjuda in/kalla till ett föreningsmöte. I normalstadgarna står att styrelsen kan bjuda in. Men även att revisorerna kan bjuda in. Medlemmar kan också bjuda in, men då ska det vara ett visst antal eller en viss % av medlemmarna. Hur många det ska vara står i stadgarna.

Vid ett föreningsmöte finns en dagordning innan och man skriver protokoll under mötet.