Publicerat 

Föreningsservice

Equmenia vill ge din förening all den hjälp som ni behöver för att kunna vara förening på ett så bra sätt som möjligt. Så att ni kan ge vidare så mycket som ni bara kan till barnen och ungdomarna som finns i era
verksamheter.
Att vi i Equmenia använder oss av föreningsformen är mer än ett arv. Det har att göra med att vi tror att det visar hur vi som människor fungerar. Att vi tror att Gud har lagt ner något i varje människa som är värt att lyssna på. Demokrati är ett sätt att ta till vara både på kraften att vara många och visheten i att vilja lyssna in allas åsikter.
En förenings arbete leds av en styrelse. För att få in de olika delar som är viktiga att jobba med i en styrelse har vi delat upp det utifrån fyra olika rubriker. Dessa bitar hittar du mer beskrivna i menyn till vänster.