Bilda förening

I en levande förening har alla sina olika uppgifter som kompletterar varandra. Det går att jämföra med hur myror bygger upp sin myrstack.

Tänk dig en myrstack som står vid ett träd ute i skogen. På håll ser du bara en brun hög, men ju närmare du kommer desto tydligare blir det att det myllrar av liv. Överallt finns ingångar och alla myror verkar ha en uppgift. Några är ute och samlar barr för att bygga stacken större så att den rymmer fler. Några står och berättar med olika rörelser var det finns mat. Inne i stacken tar ytterligare några myror hand om nya myror som kläcks.

På samma sätt fungerar en förening. Föreningen rymmer massor av liv och alla har sina olika uppgifter. Några sköter ekonomin så att det finns resurser för framtiden, några talar om visioner och vad man vill göra framöver. Några är ledare och tar hand om nya deltagare. Och precis som myrstacken alltid pekar mot söder, så får föreningen alltid peka mot ljuset, mot Jesus.