Fastan

I den kristna traditionen har fastan alltid haft en naturlig plats. Fastan är en förberedelsetid inför Påskens stora händelser och pågår under 40 dagar, med start på askonsdagen.

Varje söndag i fastan kommer det finnas en instruktion för en egen andakt utifrån söndagens tema på denna sida.

Längst ner på sidan finns ett formulär för att skicka in böneämnen om du vill ha hjälp med att be för något eller någon.

Alla låtar från fastan och påsken finns samlade på denna Spotify-lista.

2 april

Långfredag

Korset

Sätt dig bekvämt

Och tänd gärna ett ljus.

Be den här bönen

Herre, hjälp mig att landa så jag kan se vad du vill säga mig idag. Amen

Läs söndagens text: Lukasevangeliet 23:32-49

De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas Skallen korsfäste de honom och förbrytarna, den ene till höger och den andre till vänster. 
Jesus sade: »Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.« De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade: »Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den utvalde.« 
Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sade: »Om du är judarnas kung, så hjälp dig själv.« 
Det fanns också ett anslag ovanför honom: Det här är judarnas konung.
Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sade: »Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss.« 
Men då tillrättavisade honom den andre: »Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? 
Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.« 
Och han sade: »Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.« 
Jesus svarade: »Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.«

Jesu död
Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen, det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt itu. 
Och Jesus ropade med hög röst: »Fader, i dina händer lämnar jag min ande.
« När han sagt detta slutade han att andas.
Officeren, som såg det som hände, prisade Gud och sade: »Han var verkligen en rättfärdig man.« 
När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände, vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. 
Men alla hans vänner, och bland dem kvinnorna som hade följt med honom från Galileen, stod på avstånd och såg alltsammans.

Vad säger den här bibeltexten till dig?

Ingen av de som fanns med vid korset när Jesus dog var oberörd. Till och med skapelsen reagerade.

Hur reagerar du när du läser berättelsen?

Vem identifierar du dig med i texten?

Be den här bönen

Jesus, ditt kors gör all skillnad för den här världen.

Även om jag inte kan helt kan greppa korsets mysterium vill jag greppa tag i din utsträckta hand och ta emot din kärlek. En kärlek som visar sin högsta styrka när den avstår från all styrka. Tack för din försonande kraft. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Tack för att jag får vara din vän.

Amen

Lyssna på musik

Lyssna på låten via Spotify.

Böneämne

Har du något du vill be för? Om du vill ha hjälp att be så kan du fylla i formuläret längst ner på denna sida.

1 april

Skärtorsdag

Jesus i Getsemane

Sätt dig bekvämt

Och tänd gärna ett ljus.

Be den här bönen

Herre, hjälp mig att landa så jag kan se vad du vill säga mig idag. Amen

Läs söndagens text: Markusevangeliet 14:32-42

Så kom de till ett ställe som heter Getsemane, och han sade till lärjungarna: »Sitt kvar här, medan jag ber.«
Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Bävan och ångest kom över honom,
och han sade till dem: »Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka.«
Han gick lite längre bort, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund, om det var möjligt.
Han sade: »Abba! Fader! För dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill.«
När han kom tillbaka fann han att de sov, och han sade till Petrus: »Simon, sover du? Orkade du inte hålla dig vaken en enda timme?
Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag.«
Så gick han bort igen och bad med samma ord.
När han kom tillbaka fann han igen att de sov; de kunde inte hålla ögonen öppna, och de visste inte vad de skulle svara.
För tredje gången kom han tillbaka, och då sade han: »Ja, ni sover och vilar er! Det räcker nu. Stunden är inne, Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer.
Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som skall förråda mig.«

Vad säger den här bibeltexten till dig?

Den här kvällen för ungefär 2000 år sedan ropade Jesus ut sin oro och ångest i Getsemane trädgård. När vi själva känner oro och ångest får vi vända oss till honom som faktiskt vet hur det känns.

Finns det något du oroar dig för som du skulle behöva överlämna i bön idag?

Be den här bönen

Jesus, idag tänker vi på den natt då du blev förråd. Så ensam du måste känt dig mitt i rädslan. Inte ens dina vänner verkade förstå. Tack för att du ändå valde att gå in i lidandet för oss. Du ser oss när våra liv är fyllda av oro och ångest och vi känner oss ensammast i världen. Men tack att det inte är sanningen. Du finns där. När ingen annan förstår hur vi har det kan du ändå förstå, för du vet hur det känns. Hjälp oss att lämna allt till dig. Amen.

Lyssna på musik

Lyssna på låten via Spotify.

Böneämne

Har du något du vill be för? Om du vill ha hjälp att be så kan du fylla i formuläret längst ner på denna sida.

1 april

Påskdagen

Kristus är uppstånden!

Sätt dig bekvämt

Och tänd gärna ett ljus.

Be den här bönen

Herre, hjälp mig att landa så jag kan se vad du vill säga mig idag. Amen

Läs söndagens text: Markusevangeliet 16:1-14

När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. 
Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. 
Och de sade till varandra: »Vem skall rulla undan stenen från graven åt oss?« 
Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. 
De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger, och de blev förskräckta. 
Men han sade till dem: »Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. 
Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: ’Han går före er till Galileen. Där skall ni få se honom, som han har sagt er.’« 
Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda.

När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut sju demoner. 
Hon gav sig i väg och berättade det för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. 
När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det.
Därefter visade han sig i annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet. 
Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda.
Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden.

Vad säger den här bibeltexten till dig?

På väg till graven oroar sig kvinnorna för hur de ska få bort den stora stenen framför gravöppningen. Kanske finns det stenar också i våra liv som känns omöjliga att flytta? Vad representerar det i ditt liv?

När kvinnorna kom till graven var stenen var bortrullad. Det hade ingenting med deras styrka att göra. Någon annan hade gjort jobbet. Detsamma gäller stenarna i ditt liv. I och med den här dagen är det aldrig kört. För Kristus är uppstånden! Vad betyder det för ditt liv?

Be den här bönen

Vi tackar dig Jesus Kristus för att du har dött och uppstått för vår skull. Genom din död har döden inte längre sista ordet. Genom din uppståndelse har vi evigt liv. Tack för budskapet om att också i det mörkaste mörker kan ljus bryta fram. Att det är sant också för våra liv. Vi vänder oss till dig denna uppståndelsedag, du som kan göra allting nytt. Amen

Lyssna på musik

Lyssna på låten via Spotify.

Böneämne

Har du något du vill be för? Om du vill ha hjälp att be så kan du fylla i formuläret längst ner på denna sida.

28 mars-3 april

Vägen till korset

Palmsöndagen

Sätt dig bekvämt

Och tänd gärna ett ljus.

Be den här bönen

Herre, hjälp mig att landa så jag kan se vad du vill säga mig idag. Amen

Läs söndagens text: Markusevangeliet 1:1-11

När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade han i väg två av sina lärjungar och sade till dem: »Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. 

Om någon frågar er vad ni gör, så svara: Herren behöver den, och han skall strax skicka tillbaka den.« 

De gav sig i väg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port, och de tog den. 

Några av dem som stod där frågade: »Vad gör ni? Tar ni åsnan?« 

Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. 

De ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. 

Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. 

Och de som gick före och de som följde efter ropade: »

Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer! Hosianna i höjden!« 

Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de tolv, eftersom det redan var sent.

Vad säger den här bibeltexten till dig?

När Jesus red in i Jerusalem ropade folket Hosianna för att hylla honom. Hosianna betyder ursprungligen ”rädda oss”.

Vad lägger du i ditt hosiannarop denna Palmsöndag? 

Intåget i Jerusalem påminner oss om att det inte alltid blir på det sätt vi väntar oss. Jesus var folkets kung, men inte på det sätt de väntat sig.

Hur kan du vara öppen för att se honom i ditt liv, också på oväntade sätt?  

Be den här bönen

Jesus idag minns vi hur du red in i Jerusalem för att gå den väg som var din. Trots att du visste att hyllningarna snart skulle tystna tog du emot folkets hosiannarop. Tack för din kärlek och för att du ser mina hosiannarop idag. Du vet vad jag behöver. Hjälp mig att se hur du kommer mig till mötes. Också bortom de bilder jag har av dig. 
Amen

Lyssna på musik

Lyssna på låten via Spotify.

Böneämne

Har du något du vill be för? Om du vill ha hjälp att be så kan du fylla i formuläret längst ner på denna sida.

21–27 mars

Guds mäktiga verk

Bebådelsedagen

Sätt dig bekvämt

Och tänd gärna ett ljus.

Be den här bönen

Herre, hjälp mig att landa så jag kan se vad du vill säga mig idag. Amen

Läs söndagens text: Lukasevangeliet 1:26-38

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. 
Ängeln kom in till henne och sade: »Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.
Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. 
Då sade ängeln till henne: »Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. 
Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 
Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.
Maria sade till ängeln: »Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.« 
Men ängeln svarade henne: »Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. 
Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. 
Ty ingenting är omöjligt för Gud. 
Maria sade: »Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.« Och ängeln lämnade henne.

Vad säger den här bibeltexten till dig?

Maria var en oerhört modig tonårstjej. Hon vågade säga ja till Guds kallelse utan att veta vad det skulle innebära.

Finns det något område i ditt liv där du skulle behöva våga kasta dig ut tillsammans med Gud?

Be den här bönen

Gud, tack för berättelsen om Maria, hon som vågade öppna sig för det oväntade och säga ja.

Ge mig mod att leva på samma sätt, så att jag kan bli allt det jag är. Visa mig dina vägar och led mig.

Jag hoppas på dig. Även när jag inte förstår hur har du mitt liv i din hand.

Och för dig är ingenting omöjligt.

Amen

Lyssna på musik

Lyssna på låten via Spotify.

Böneämne

Har du något du vill be för? Om du vill ha hjälp att be så kan du fylla i formuläret längst ner på denna sida.

14–20 mars

Livets bröd

Midfastosöndagen

Sätt dig bekvämt

Och tänd gärna ett ljus.

Be den här bönen

Herre, hjälp mig att landa så jag kan se vad du vill säga mig idag. Amen

Läs söndagens text: Korintierbrevet 9:8–10

Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. 

Det står ju skrivet: 
Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet.

Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. 

Vad säger den här bibeltexten till dig?

– Texten säger att Gud vet vad vi behöver och förmår ge oss det i överflöd. Hur har du sett Guds omsorg i ditt liv den senaste veckan? 

– Det goda vi fått är till inte bara till för oss själva. Utflödet i våra liv är minst lika viktigt som inflödet för att vi ska växa i tro. Vilka utflöden finns i ditt liv? 

Be den här bönen

Tack Herre för din omsorg om mig.
Du vet vad jag djupast sett behöver.  
Jag vill ha min trygghet i dig. 
Herre, visa mig hur jag kan ge vidare av det jag fått till andra. 
Hjälp mig att inte låta bekvämlighet och självupptagenhet stå i vägen.
Visa mig att det är när jag ger som jag tar emot. 
Låt mig få växa i kärlek. 

Amen

Lyssna på musik

Lyssna på låten via Spotify.

Böneämne

Har du något du vill be för? Om du vill ha hjälp att be så kan du fylla i formuläret längst ner på denna sida.

7–13 mars

Kampen mot ondskan

Tredje söndagen i fastan

Sätt dig bekvämt

Och tänd gärna ett ljus.

Be den här bönen

Herre, hjälp mig att landa så jag kan se vad du vill säga mig idag. Amen

Läs söndagens text: Efesierbrevet 5: 1-9

Ta alltså Gud till föredöme, som hans äls­ka­de barn. Lev i kärlek, så som Kristus har äls­kat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en of­fergåva, ett välluk­tan­de of­fer åt Gud. Otukt och an­nan oren­het el­ler självisk­het får det in­te ens va­ra tal om bland er, det an­står in­te de he­li­ga. In­te hel­ler oanständigt och tanklöst el­ler lätt­sin­nigt tal – sådant pas­sar sig in­te – ut­an ba­ra tacksägel­se till Gud. Ni vet ju myc­ket väl att ing­en kan få del i Kristi och Guds ri­ke om han är otuk­tig el­ler oren el­ler självisk, alltså av­gu­da­dyr­ka­re. Låt ing­en lu­ra er med tom­ma ord, det är sådant som drar Guds vre­de över olyd­na­dens människor. Ha därför ingen­ting med dem att göra.

En gång var ni mörker, men i Her­ren har ni nu bli­vit ljus. Lev som lju­sets barn – lju­set bär frukt öve­rallt där det finns god­het, rättfärdig­het och san­ning.

Vad säger den här bibeltexten till dig?

Vi uppmuntras att ta Gud till föredöme och leva i kärleken, vad skulle du vilja förändra i ditt liv för att ge mer plats för kärlek och frid?  

Att leva som ljusets barn – vad betyder det för dig?

Be den här bönen

Herre, tack att du är kärlekens källa. Fyll mig med din kärlek, godhet, rättfärdighet och sanning.

Tack att du stärker mig då jag är svag, hjälp mig att leva så att friden bevaras i mitt liv. Och när det känns som att mörkret tar över, tack att ditt ljus bor i mig.

Amen

Lyssna på musik

Lyssna på låten via Spotify.

Böneämne

Har du något du vill be för? Om du vill ha hjälp att be så kan du fylla i formuläret längst ner på denna sida.

28 februari – 6 mars

Den kämpande tron

Andra söndagen i fastan

Sätt dig bekvämt

Och tänd gärna ett ljus.

Be den här bönen

Herre, hjälp mig att landa så jag kan se vad du vill säga mig idag. Amen

Läs söndagens text: Psalm 130: 1-6

Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig! Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen.

Vad säger den här bibeltexten till dig?

I sin djupaste förtvivlan ropar psalmförfattaren på Gud. Vad är det i ditt liv som du skulle behöva ropa till Gud om?

På vilka områden längtar du efter att tydligare kunna se att Gud finns nära?

Be den här bönen

Herre, till dig får jag komma precis som jag är. Du vet redan allt om mig och ser vad jag kämpar med. I stunder när du känns långt bort, ge mig ett tecken på att du finns nära. 

När jag har svårt att förlåta mig själv, tack att det finns förlåtelse hos dig. Och när mina bördor känns för tunga att bära, låt mig få känna att jag är buren av dig.

Amen

Lyssna på musik

Lyssna på låten via Spotify.

Böneämne

Har du något du vill be för? Om du vill ha hjälp att be så kan du fylla i formuläret längst ner på denna sida.

21–27 februari

Prövningens stund

Första söndagen i fastan

Sätt dig bekvämt

Och tänd gärna ett ljus.

Be den här bönen

Herre, hjälp mig att landa så jag kan se vad du vill säga mig idag. Amen

Läs söndagens text: Hebreerbrevet 4:14-16

”När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp”.

Vad säger den här bibeltexten till dig?

Vad betyder det att den kristna tron berättar om en Gud som vet hur det är att vara människa?

Vad skulle du behöva hjälp med den här dagen?

Be den här bönen

Jesus, du ser hur jag har det.
Du inte bara ser, du vet hur det känns för du har själv varit där.

Tack för att du vill att jag pratar med dig om det jag bär på, oavsett vad det är. Din nåd är som en öppen famn och ingenting kan skilja mig från din kärlek. Hjälp mig att se att du finns nära.

Amen

Lyssna på musik

Lyssna på låten via Spotify.

Böneämne

Har du något du vill be för? Om du vill ha hjälp att be så kan du fylla i formuläret längst ner på denna sida.

Vill du ha hjälp att be?

Kanske vill du att någon ska be för dig eller någon eller något du tänker på? Då kan du fylla i formuläret nedan. Du får vara anonym om du vill.

Ditt förbönsämne skickas med e-post till vår pastor som ansvarar för förbönsämnen samt sparas på webbservern i max 30 dagar.

Bön