Publicerat 

Fakturaadresser

Equmeniakyrkan och Equmenia och dess regioner samt Svenska Missionskyrkan använder elektronisk fakturahantering. Fakturor och begäran om reseersättning skickas direkt till en skanningscentral där inläsning sker maskinellt. Därför är det viktigt att du följer anvisningarna nedan.

Blankett för ideellas resor och utlägg

Ställ fakturan till rätt organisation och rätt adress, se nedan. Skilj på kyrkans regioner (faktureras Equmeniakyrkan) och Equmeniaregionerna (faktureras respektive Equmeniaregion).

Är du osäker på vilken fakturaadress du ska uppge eller har andra frågor som rör fakturan du vill sända, kontakta ekonomienheten, i första hand Kristina Engberg på 08 – 58 00 32 12 eller mejla kristina.engberg@equmeniakyrkan.se.

Det går att skicka fakturor till oss på tre sätt, gemensamt för alla sätten är följande:

 • Som referensperson ange den anställda person som ska godkänna utbetalningen
 • Leverantörer från företag och organisationer anger eget organisationsnummer
 • Leverantörer med enskild firma anger momsregisterings-/personnummer
 • Ideellt engagerade som begär mil-/ersättning mot kvitton anger personnummer
 • Ange alltid totalt fakturabelopp
 • Tillåt en betalningsfrist på minst 30 dagar
 • Uppge korrekt fakturaadress enligt nedan på fakturabilden/den fysiska fakturan

 E-faktura – kompletterande information

 

GLN OrgNo VatNo
Equmenia 7368024408114 802440-8117 SE802440811701
Equmenia Mitt 7368024743871 802474-3877 SE802474387701
Equmenia Nord 7368947019558 894701-9553 SE894701955301
Equmenia Stockholm 7368024715434 802471-5438 SE802471543801
Equmenia Svealand 7368024705008 802470-5009 SE802470500901
Equmenia Syd 7368024722074 802472-2079 SE802472207901
Equmenia Väst 7368024746681 802474-6680 SE802474668001
Equmenia Öst 7368024764326 802476-4329 SE802476432901
Equmeniakyrkan 7362520047136 252004-7131 SE252004713101
Svenska Missionskyrkan 7365565171316 802002-3217 SE802002321701

 

 

VAN-operatör för Equmeniakyrkan, Equmenia och Equmeniaregionerna: Palette Connectivity Services

Frågor ställs till: Palette Connectivity Services, 08-563 092 00 eller mejla: edi.support(at)palette.se

VAN-operatör för Svenska Missionskyrkan: Scancloud (Addett).

Frågor ställs till: edisupport(at)scancloud.se, 08-559 22 077

 

Pdf-faktura – kompletterande information
 • Varje faktura ska bestå av en pdf-fil i format svart och vitt, 300 dpi, Text, Mono, Lineart
 • En pdf-faktura per mejl, bilagor i ovanstående format kan sändas som separata pdf-filer i samma mejl.
 • Namnge bilagor enligt följande alternativ: Bilaga, Specif, Report eller Attach och avsluta med: .pdf Exempel: Bilaga1.pdf
 • Undvik helt extra punkter (utöver .pdf) och undvik ordet faktura när du namnger bilagor.
 • Inga meddelanden eller andra bilder/filer utöver pdf-fakturan och bilagor kan bifogas.

 

Mejladress för pdf-fakturor till respektive organisation:
Organisationsnamn E-postadress för pdf-fakturor
Equmeniakyrkan equmeniakyrkan(at)pdf.scancloud.se
Equmenia equmenia(at)pdf.scancloud.se
Equmenia Nord equmenianord(at)pdf.scancloud.se
Equmenia Mitt equmeniamitt(at)pdf.scancloud.se
Equmenia Svealand equmeniasvealand(at)pdf.scancloud.se
Equmenia Stockholm equmeniastockholm(at)pdf.scancloud.se
Equmenia Väst equmeniavast(at)pdf.scancloud.se
Equmenia Öst equmeniaost(at)pdf.scancloud.se
Equmenia Syd equmeniasyd(at)pdf.scancloud.se
Svenska Missionskyrkan lin0509(at)pdf.grantthornton.se

OBS! När du skickar fakturan byt ut (at) mot @

 

Pappers-faktura – kompletterande information

För er som ännu inte kan sända E-fakturor eller pdf-fakturor tänk på att uppge korrekt fakturaadress både på den fysiska pappersfakturan och på kuvertet.

Organisationernas fakturaadresser

Equmeniakyrkan         (inkl. kyrkans regioner)
FE-5613-001  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia
FE-5613-002  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Nord
FE-5613-003  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Mitt
FE-5613-004  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Svealand
FE-5613-005  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Stockholm
FE-5613-006  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Väst
FE-5613-007  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Öst
FE-5613-008  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Syd
FE-5613-009 Scancloud
831 90  Östersund

Svenska Missionskyrkan
LIN0509 Scancloud
831 97  Östersund