Publicerat 

Styrelsen

 

Nicolina Holmgren, ordförande
Född: 1989
Medlem: Equmenia Blidsberg
0721597758
nicolina.holmgren@icloud.com


Alice Rydsmo
Född: 1995
Medlem: Equmeniaföreningen i Ljung

Erik Ansgar 
Född: 1994
Medlem: Equmeniaföreningen i Lidköping

Fredik Beckius
Född: 1992
Medlem: Equmeniaföreningen i Betlehemskyran i Göteborg

Sofia Johansson

Född: 1998
Medlem: Equmenia Vårgårda

Ingen bild
Anton Pettersson
Född: 1996
Medlem: Equmenia föreningen Hönö

Till styrelsen kan du höra av dig med beröm, frågor och kritik. Kom med allt som gör oss till en bättre organisation för föreningarna i regionen.

Nomineringskommittén

Nominera gärna människor till styrelsen till oss, dig själv eller någon annan som du tycker skulle passa bra i styrelsens arbete.

Alva Eriksson, Hemsjö

Johannes Lundberg, Bifrost