Publicerat 

Puls

I Region Stockholm drömmer vi om att få ha Puls-lopp, turneringar och allt möjligt, men vi behöver er i föreningarna.

Har ni intresse för att starta en PULS-grupp? Har ni någon idé på vad vi  kan göra i regionen tillsammans med er? Eller om du redan har en grupp så får du gärna kontakta oss – tveka inte att hör av er!

Regionen behöver personer som vill vara med i ett PULS- STAG, en arbetsgrupp som arbetar med pulsfrågor i regionen.

Citat ur Pulsbroschyren

“I dag menar vi, finns det en stor utmaning för kyrkan att lyfta fokus på kroppen. Detta en tid då kroppsidealet i vårt samhälle allt för ofta är ouppnåeligt och skapar dåligt självförtroende och dålig självkänsla hos oss. Vi läser hur övervikt är ett problem i alla åldrar och att vi borde röra på oss mer än vad vi gör. Samtidigt ser vi också en stor medvetenhet hos många krinbg vad man äter, att träning är viktigt och populärt och vi kan läsa rapporter om att kroppslig hälsa och inre hälsa kan gå hand i hand.

Därför har Equmenia valt att satsa på Puls, ett arbete som handlar om Tro & idrott. Vi vill arbeta för att få människor att upptäcka och uttrycka tro och samtidigt idrotta, och därmed inkludera och lyfta de tre aspekterna kropp, själ och ande. Vi pratar ofta om kropp, själ och ande i våra kyrkor. Vi menar att vi inte bara kan prata om dessa tre, vi behöver också göra dessa tre. Mindre snack och mer verkstad, om ni så vill.”