Publicerat 

Barn

Något som vi jobbar mycket för på Equmenia Stockholm, i vårt barnstag, är att det ska finnas träffpunkter för barn i Equmenia Stockholm. Vi vill även stötta dig som barnledare och hjälpa dig komma vidare i ditt uppdrag. Genom mötesplatser vill vi också skapa nätverk mellan ledare i olika församlingar som jobbar med barn.

Barnstaget

Barnstaget är regionen Equmenia Stockholms arbetsgrupp för barnfrågor. Barnstaget möts 2-3 gånger per termin och planerar för regionalt gemensamma frågor kring barn. Staget består av 5-7 personer från regionens föreningar och församlingar.

Exempel på vad barnstaget gör och planerar är: Barnledardagar, Barnkördagar, materialkvällar och ibland får vi in en och annan inspirationsresa.

Medlemmar i Barnstaget:
Johanna Ågestad, Åbybergskyrkan Vallentuna
Maria Rönnedal, Älvsjökyrkan
Josefin Gunger (styrelserepresentant)

Barnstaget söker fler medlemmar!
Brinner du för barnverksamhet? Vill du direkt kunna på verka hur regionen jobbar med just barnverksamhet och barnfrågor? Då kanske det är just du som ska vara med!

Barnkördag och Barnkörer

Varje år (kring februari) så arrangerar regionen tillsammans med Bilda öst och Sångarförbundet en barnkördag.

Utöver barnkördagen så finns massor med körverksamhet för barn i regionen.

Här finns några exempel på föreningar med barnkörer:

Centrumkyrkans Ungdom
Abrahamsbergskyrkans Ungdom
Equmenia Älvsjö
Equmenia Södertälje
Rissnekyrkans Ungdom
Equmenia Rotebro
Equmenia Jakobsbergskyrkan
Equmenia Stuvsta
Equmenia Hässelby
Equmenia Tjelvarkyrkan
Tenstakyrkans Ungdom
Equmenia Uppsala
Equmenia Immanuel Stockholm