Publicerat 

Utbildning

Hur är en bra ledare?
Vad behöver jag tänka på när jag planerar och genomför?
Hur bemöter jag barn och unga som har diagnoser?
Vad ska jag göra om min ledarkollega och jag inte funkar ihop alls?
Vad ska jag säga på andakten?

Att vara ledare eller engagerad på annat sätt inom Equmenia Stockholm innebär att ha ett ansvar. För att alla våra ledare ska känna sig trygga i sin roll och utvecklas i sitt ledarskap, anordnar vi utbildningar. Kontakta er föreningsutvecklare om du eller din förening vill gå någon av dem!

Trygga möten – Trygga Möten är en utbildning på ca 2-3 timmar som handlar om att förhindra att barn och unga utsätts för övergrepp. Kursen kan genomföras i föreningen som en ledarkväll, utbildningsdag eller enskilt via webben. I en Trygga Möten-kurs tar man bland annat upp vad som menas med ett övergrepp, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i föreningen, vad man gör om ett barn berättar att det är utsatt för övergrepp och om man kan se om ett barn är utsatt för övergrepp. Kursen är obligatorisk för alla scoutledare och ska genomföras vart tredje år. Klicka här för att läsa mer!

Om du vill gå webbkursen så finns instruktioner HÄR 
Alla barn är lika olika –  Det är en grundkurs kring att möta unga i behov av särskilt stöd och tar upp information om neuropsykiatriska funktionsvariationer (ADHD, autismspektrumtillstånd etc.). Man får tips och trix och det finns tid för samtal och frågor. Kursen leds av Equmenias regionala alternativt nationella personal samt av Bildas konsulenter. Utbildningstillfället är 3 timmar och sker i lokala Equmeniaföreningar. Klicka här för att läsa mer!

Ska’Ut – Det är Equmeniascouternas grundläggande ledarutbildning. Man får lära sig om ledarskap, sig själv, Gud och grunderna i scouting. Utbildningen riktar sig till de som vill utvecklas, utmanas och bli ledare i scouterna, men är också öppen för alla som vill uppleva friluftsliv i liten grupp och få inspiration att fortsätta som ledare. Klicka här för att läsa mer!

Styrelseutbildning

Grunden för allt arbete i Equmenia är den lokala föreningen. Den behöver, förutom ledare för de olika verksamhetsdelarna, också en styrelse. Att sitta i styrelsen kan vara spännande när man får tänka långsiktigt och ha visioner. Det kan också vara svårt då man behöver fatta en del viktiga beslut som har betydelse för föreningen. Som styrelse behöver man också kunna en del praktiska saker som att göra dagordning, skriva protokoll och göra en verksamhetsplan.
I en styrelseutbildning tar man bland annat upp hur det konkreta styrelsearbetet går till men visar också hur man kan arbeta kreativt med uppgifter som kan kännas stela och tråkiga.
Equmeniakyrkan och Equmenia genomför regelbundet styrelseutbildningar. Vill ni ha en egen styrelseutbildning kontakta er lokala föreningsutvecklare så får ni hjälp med det. Mer information om styrelsearbete hittar ni HÄR

DRÖMFABRIKEN

Ger föreningen verktyg för föreningsutveckling.Vad kan vi, vad drömmer vi om, vad ska vi satsa på? 1år (tre delar) tillsammans med er föreningsutvecklare kring föreningens framtid. Klicka här för att läsa mer!

 

Det finns också stora möjligheter till annan slags utbildning. Klicka här för att läsa om Equmenias folkhögskolor i regionen och i hela Sverige.

 

MATERIALBANKEN

Visste du att det finns massor med material att ladda ner från Equmenias hemsida? Kolla in Equmenias materialbank