Publicerat 

Utbildning

Hur är en bra ledare?
Vad behöver jag tänka på när jag planerar och genomför?
Hur bemöter jag barn och unga som har diagnoser?
Vad ska jag göra om min ledarkollega och jag inte funkar ihop alls?
Vad ska jag säga på andakten?

Att vara ledare eller engagerad på annat sätt inom Equmenia Stockholm innebär att ha ett ansvar. För att alla våra ledare ska känna sig trygga i sin roll och utvecklas i sitt ledarskap, anordnar vi utbildningar. Kontakta annasara.dahlen@equmenia.se om du eller din förening vill gå någon av dem!

Trygga möten – Trygga Möten är en utbildning på ca 2-3 timmar som handlar om att förhindra att barn och unga utsätts för övergrepp. Kursen kan genomföras i föreningen som en ledarkväll, utbildningsdag eller enskilt via webben. I en Trygga Möten-kurs tar man bland annat upp vad som menas med ett övergrepp, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i föreningen, vad man gör om ett barn berättar att det är utsatt för övergrepp och om man kan se om ett barn är utsatt för övergrepp. Kursen är obligatorisk för alla scoutledare och ska genomföras vart tredje år. Klicka här för att läsa mer!

Alla barn är lika olika –  Det är en grundkurs kring att möta unga i behov av särskilt stöd och tar upp information om neuropsykiatriska funktionsvariationer (ADHD, autismspektrumtillstånd etc.). Man får tips och trix och det finns tid för samtal och frågor. Kursen leds av Equmenias regionala alternativt nationella personal samt av Bildas konsulenter. Utbildningstillfället är 3 timmar och sker i lokala Equmeniaföreningar. Klicka här för att läsa mer!

Ska’Ut – Det är equmeniascouts grundläggande ledarutbildning. Man får lära sig om ledarskap, sig själv, Gud och grunderna i scouting. Utbildningen riktar sig till de som vill utvecklas, utmanas och bli ledare i scouterna, men är också öppen för alla som vill uppleva friluftsliv i liten grupp och få inspiration att fortsätta som ledare. Klicka här för att läsa mer!

Det finns också stora möjligheter till annan slags utbildning. Klicka här för att läsa om Equmenias folkhögskolor i regionen och i hela Sverige.