Publicerat 

Styrelsen

Vi som är med är ett gäng ungdomar och unga vuxna från olika delar av regionen (och andra delar av Sverige), kanske inte helt olika dig som besöker denna sida, som alla brinner för att föra Equmenias arbete och det evangelium vi vill sprida närmare barn och unga i regionen. Har du någon fråga om regionens arbete, en undran å din Equmeniaförenings vägnar, eller kanske ett förslag på något som regionen kan göra eller hjälpa till med? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi tycker att det är roligt att höra av just dig.

Hälsningar Styrelsen

Equmenia Stockholms styrelse 2017/2018

Övre raden:
Elina Lyckeborg
Jonathan Falk
Vice ordförande: Rasmus Georgii-Hemming
Ordförande: Josefin Gunger, josefin@gunger.se

Undre raden:
Noa Nobuoka
Annika Strömbäck
Hanna Enbom (regionssamordnare, ej med i styrelsen)
Elsa Cronhjort (ej med på bild)

Valberedning: Christina Karlsson