Publicerat 

Föreningsutveckling – Drömfabriken

Vi vill hjälpa er, som styrelse och som ledare, att fortsätta växa i det arbete ni gör. Vi vill hjälpa er förening att våga drömma, visionera och få hopp för framtiden. Vi vill också finnas för er om det är så att visionen finns där, men strukturen är svår att få till och ni kämpar för att få ihop ledare. Konkret gör vi det genom ett koncept vi kallar Drömfabriken. 

I Drömfabriken får ni chansen att under ett år, tillsammans med en handledare, se över vad ni brinner för er, vad som gör er glada och vad ni längtar efter. Ni gör det i medvetna steg och på köpet får ni en ledarutbildning, roliga övningar och ledargemenskap.

Drömfabriken vänder sig i första hand till styrelse och ledare, men inkluderar även andra i och runt föreningen, t.ex. deltagare, församlingen och föräldrar med flera. Under året får ni UPPTÄCKA vad ni tycker är viktigt, DRÖMMA om hur det skulle kunna vara, sätta upp utmanande MÅL och staka ut VÄGEN mot målet inom de områden ni valt att arbeta med.

Drömfabriken kostar inte föreningen något utöver att ni betalat er medlemsavgift till Equmenia och börjar alltid med en introduktion där konceptet presenteras lite mer ingående. Det är först därefter som föreningen bestämmer sig för om de vill kliva in i fabriken och börja drömma.

Så ta gärna kontakt med oss och så kommer vi för att möta er och lyssna in era glädjeämnen och utmaningar, och ser om vi tillsammans kan hjälpas åt att hitta stegen vidare!

Ta kontakt med

Lotta Suu, föreningsutvecklare:
076-501 18 59, lotta.suu@equmenia.se