Publicerat 

Tonår

Tonår

riksstammanEn ganska stor del av regionens arbete riktar sig specifikt till ungdomar. Equmenia Mitt arrangerar varje år ett antal läger för tonåringar. Vi uppmuntrar också föreningar att själva arrangera ungdomshelger av olika slag.

En ny satsning framöver är att hitta former för bibelundervisning för äldre ungdomar. Ett önskemål som kommit fram i samband med arbetet med verksamhetsplan och på regionstämman.

BUS

Barn och Ungdomsstaget (BUS) ansvarar för det arbete i regionen som rör barn och ungdomar, och som inte är scout eller PULS. Det kan tex handla om att planera in tonårsläger och ungdomshelger. Satsningar kring barnkörer och ledare. Eller något helt annat.

Just nu funderar BUS mycket på hur vi kan finnas till för föreningar som har barnverksamhet av olika slag, bla de föreningar som bedriver olika typer av lovverksamhet.

BUS består just nu av: Erika Planeskog, Johan laFleur, Emma Davidsson, Carina Ahl, Tilda Lagerhäll, Gustav Neljesjö och Maria Melin 

Vill du ha kontakt med oss? Maila till bus@regionmitt.se