Publicerat 

Puls

PulsInnebandyPuls är Equmenias arbete med tro och idrott. I regionens finns ett antal Pulsgrupper som håller på med olika saker, men som alla har grundfokuset på Jesus. Tex finns det grupper som träffas och spelar innebandy och som har barngymnastik.

Så här skriver Equmenia om Puls:

” Puls handlar om att möta idrottsengagemang i förening och församling. Men vad betyder egentligen det? Vi tänker att det kan betyda många olika saker, eftersom idrottsintresse kan se väldigt olika ut i olika lokala sammanhang. På ett ställe kan det betyda att man jobbar med idrottskonfa, ett annat att man har idrottsaktiviteter, några andra arrangerar ett idrottsläger varje sommar och en annan förening kanske jobbar med ett internationellt idrottsprojekt.”

Pulsstaget

Puls-staget jobbar främst med två saker.

Att hjälpa föreningar att bilda Puls-grupper. Dels genom att hitta oilka idrotts/sportgrupper som redan finns i föreningarna. Och dels genom att uppmuntra till bildandet av nya Puls-grupper.

Att skapa olika mötesplatser med idrott och Jesus som tema. Kan tex vara regionsmästerskap i innebandy, men lika gärna en ledarutbildning för ledare i Puls-grupper. Eller kanske en dag om dans eller e-sport.

Pulsstaget består just nu av: Hampus Mattsson, Christoffer Söderqvist, Lydia Ståhlberg, Aron Wallin, Magnuz Hedenbo, Johannes Johnson och Adam Stålberg.

Vill du ha kontakt med oss? Maila till puls@regionmitt.