Publicerat 

Musik

Musik är en viktig del av allt det arbete som sker i regionen. Egentligen skulle vi kunna skriva in det i alla de andra verksamheterna, men vi har valt att ge det en egen rubrik.

Equmenia Mitt har inget eget stag som arbetar med musikfrågor utan det kommer in främst i Barn och ungdomsstaget.

På musiksidan görs lite olika satsningar både på andra arrangemang, men även vissa specifika musikarrangemang. Som tex barnkörläger och inspiration lovsång.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor kring unga och musik!