Publicerat 

Styrelsen

Equmenia Mitt är en egen juridisk person och har därför en egen styrelse som är ansvarig för arbetet. Styrelsen väljs av föreningarna på regionstämman.

Vill du ha kontakt med oss? Maila till styrelsen@regionmitt.se

Equmenia Mitts styrelse:
Emma Gustavsson, Mellerud

Ordförande Equmenia Mitt, Scoutstaget

 

Josef Granström, Gävle

Vice Ordförande, Utvecklingsstaget och scoutstaget

 

Emma Davidsson, Gävle

Barn & Ungdomsstaget

 

Johannes Johnson, Hudiksvall

PULSstaget

Gustav Neljesjö, Rättvik

Barn & Ungdomsstaget

 

Tilda Lagerhäll, Bollnäs/Arbrå

Barn & Ungdomsstaget

 

Hanna Lindgren, Hudiksvall

Utvecklingsstaget