Publicerat 

Styrelsen

Equmenia Mitt är en egen juridisk person och har därför en egen styrelse som är ansvarig för arbetet. Styrelsen väljs av föreningarna på regionstämman.

Equmenia Mitts styrelse

Vill du ha kontakt med oss? Maila till styrelsen@regionmitt.se

Oskar Johansson, Örbyhus

Ordförande Equmenia Mitt

 

Josef Mattsson, Gävle

Vice Ordförande, Utvecklingsstaget

 

Emma Davidsson, Gävle

Barn & Ungdomsstaget

 

Emma Gustavsson, Hudiksvall

Utvecklingsstaget, Scoutstaget

 

Johannes Johnson, Hudiksvall

Scoutstaget 

Christoffer Söderqvist, Östervåla

PULSstaget

 

Frida Larsson, Bollnäs/Arbrå

Barn & Ungdomsstaget