Publicerat 

Styrelsen

Equmenia Mitt är en egen juridisk person och har därför en egen styrelse som är ansvarig för arbetet. Styrelsen väljs av föreningarna på regionstämman.

Equmenia Mitts styrelse

Vill du ha kontakt med oss? Maila till styrelsen@regionmitt.se

styrelsen-16Oskar Johansson, Örbyhus

Ordförande Equmenia Mitt

Emma Davidsson, Gävle

 

Emma Gustavsson, Hudiksvall

Utvecklingsstaget, Scoutstaget

Johannes Johnson, Hudiksvall

 

Sanna Engvall, Gävle

Barn och Ungdomsstaget

Bertil Planeskog, Arbrå

Utvecklingsstaget, Ensrostyrelsen

Christoffer Söderqvist, Östervåla

PULSstaget