Publicerat 

Organisation

Här hittar du dokument kring våra verksamheter.

Lägerfond

I Equmenia Mitt finns en lägerfond där man kan söka bidrag för läger som arrangeras av regionen.
Ansök om bidrag från fonden här.
Policy kring lägerfond

Lägerstruktur

Barn och Ungdomsstaget har antagit ett dokument som handlar om hur regionen tänker om tonårsläger i regionen. Det handlar bland annat om hur vi ser på uppdragen som ledare och funktionärer.
Lägerstruktur kring tonårsläger – PDF

Stadgar

Equmenia Mitts stadgar