Publicerat 

Om Equmenia Mitt

Equmenia Region Mitt är en stor region som innefattar ungefär en tredjedel av Sverige! Region Mitts uppdrag är att vara till stöd och hjälp för de Equmeniaföreningar som finns inom området.  Men vilka är egentligen Region Mitt? Jo, det är alla de föreningar och medlemmar som är med i Equmeniaföreningarna. Utan dem varken behövs eller fungerar regionen.

RegionerKartaRegionens föreningar är de som bestämmer vad som ska göras under året. Vid regionstämman väljs bl.a. en styrelse som sedan är dem som driver arbetet under året.

Regionen arbetar på flera olika sätt för att ge stöd till föreningarna. Det kan handla om att arrangera saker som är svåra på egen hand, som läger. Det kan också handla om att vara just ett stöd om föreningen själva vill arrangera något som når ut till flera föreningar. Regionen arrangerar också utbildningar och samlingar av olika slag.

Ett stort och viktigt uppdrag för regionen är föreningsutveckling. I regionen finns en person som särskilt har detta ansvarsområde och som gärna besöker föreningar för att hjälpas åt att fundera kring framtiden.

Förutom personal och styrelse så finns i regionen ett antal stag som arbetar utifrån särskilda områden. De olika områdena kan du läsa mer om här bredvid.

Du får gärna kontakta personal, styrelse eller stag om du har några funderingar.