Publicerat 

Föreningsutveckling

Att vara med och leda en förening kan vara fantastiskt roligt, men ibland också svårt och kämpigt. Vi tror att man ibland behöver sätta sig ner och fundera på varför man gör det man gör, hur man vill att framtiden ska se ut och vilka drömmar man har för sin förening, osv.

Därför finns i alla regioner minst en person anställd just som föreningsutvecklare, för att Equmenia tycker att detta är viktigt och vill hjälpa föreningarna!

I Equmenia Mitt finns Niklas Björklund och han säger så här om föreningsutveckling och sina besök i föreningar:

”Vi tror att alla fantastiska föreningar i vår region har potential att bli ännu mer fantastiska. Därför har vi prioriterat att finnas till hands i just utvecklingsfrågor.

Det handlar om allt från styrelsearbetet till verksamhet. Ledarvård till administration.

Vi har ett antal redskap vi kan hjälpa er med, som tex.

Så funkar det. Om det praktiska i föreningen

Växa i tro/Kyrka för hela livet. Om en helhetssyn kring verksamheten i både föreningen och församlingen.

Trygga möten, en utbildning i samarbete med scouterna om trygg verksamhet.

Ledarutbildningar/satsningar efter föreningens behov.”

I regionen finns också ett utvecklingsstag som har ett extra ansvar för att se över de frågor som handlar om föreningars utveckling och utbildning. I utvecklingsstaget sitter Ellen Lundin, Bertil Planeskog, Samuel Knutsson, David Neljesjö, Emma Gustavsson, Maria Melin, Niklas Björklund.

Vill du ha kontakt med oss? Maila till utv@regionmitt.se