Att ge tron vidare

En webbkurs där du får hjälp att ge din tro vidare i vardagen. Kursen består av fyra kvällar på Zoom 19.00-20.30; 10 mars, 24 mars, 7 april, 28 april.

Kursens innehåll

Varje kväll varvas undervisning av Frida Blomberg via skärm med samtal i grupp. Deltagarna delas in i grupper via break-out-rooms i zoom. Det är också möjligt att ni samlar en grupp lokalt där ni finns. Då får ni undervisningen via zoom och har era gruppsamtal i det lokala sammanhang ni finns i. I kursen får deltagarna vid första tillfället chans att ”upptäcka skatten” som vi har i vår kristna tron, det andra tillfället handlar om att ”Ni ska få kraft” genom Anden, det tredje har rubriken ”Gud vill använda dig” och det fjärde av avslutande kurstillfället tar upp praktiska frågor kring ”hur delar vi tro.

Samtalen i grupper är lika viktiga som undervisningen. Dessa är en viktig hjälp för deltagarna att få undervisningen att hamna i sina liv och sin vardag. De 2-3 veckorna mellan kurstillfällena ger deltagarna chans att praktisera det vi pratat om innan vi möts för nästa tillfälle.

Anmälan

Kursen består av fyra kvällar 19.00-20.30; 10 mars, 24 mars, 7 april, 28 april.

Sista anmälningsdag var måndag 7 mars.

Frågor? frida.blomberg@equmeniakyrkan.nu

Här kan du läsa mer om kursen:

I samarbete med studieförbundet Bilda.