Publicerat 

Apg29-året

En termin utomlands, en termin i Sverige – ett år av lärjungaskap

Vad är Apg29-året?

Apg29-året är ett år då du får möjlighet att leva och tränas för lärjungaskap, församling och mission tillsammans med andra i olika utmanande miljöer. Året består av terminskurserna Apg29 och Apg29 Pionjär. Under hösten åker du utomlands med Apg29 på en tre månaders lärjungaskola. Våren spenderas i en pionjär miljö i Sverige tillsammans med två-tre andra i ett team.
Både Apg29 och Apg29 Pionjär är kurser som går att söka separat, men vårterminen är utformad för att fungera som en naturlig fortsättning på hösten utomlands.

Läs mer om Apg29 Pionjär på equmenia.se/apg29pionjar

Ansökan och antagning

För att ansöka till Apg29-året fyller du i ansökningsblanketten för den Apg29-skola du vill gå under hösten (Nicaragua eller Kongo). Där kryssar du också i rutan för att du söker Apg29-året. Du kommer bli kallad till intervju för Apg29-skolan och där får du mer information om Apg29-året. Om du redan har ansökt till höstens skola eller vill söka Apg29 Pionjär separat skickar du in ansökan för Apg29 Pionjär.

Sidan med ansökningsblanketter hittar du här.

Kontakt

Emanuel Bratt, koordinator Apg29 Pionjär och ansvarig för Apg29-året
0737 180 180
emanuel.bratt@equmenia.se

Carl-Johan Sävinger, koordinator Apg29
073 048 27 28
carljohan.savinger@equmenia.se