Apg29 Region

 VILL DU HA HJÄLP?

I din Equmeniaregion finns nu Apg29 regionteam för att…….

…möta församling och ungdomar

….inspirera för mission 

….betjäna i gudstjänst

Equmenia har delat in Sverige i sju regioner. I varje region finns numera en Regionledare för Apg29. Syftet är att samla unga med Apg29 bakgrund, eller annan internationell erfarenhet inom Equmenia, för fortsatt uppmuntran, bön och utmaning. Utifrån den gemenskapen önskar vi också kunna erbjuda församlingar inspirationsbesök.

Vill du ha kontakt med Regionledaren i din region finner du namn och kontaktuppgifter här:

NORD – Hanna Stridsman 0702-486064

MITT – Marcus Sandström 0735-088053

SVEALAND – Ida & Rudy Hermansson Rodriguez 0736-674735

STOCKHOLM – Niklas Levin 0722-275481

VÄST – Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson 0700-493989

ÖST – Axel & Abi James 0761-084938

SYD – Caroline & Max Rydberg 0762-223244

Till dig som församling: I din Equmeniaregion finns numera ”Apg29 regionteam” som gärna vill besöka föreningar och församlingar. Kontakta din region om du vill veta mer eller boka in ett besök.