Personer i vind

Apg29 Pionjär

Apg29 Pionjär är en utbildning i lärjungaskap och pionjärt arbete. Kursen är praktisk och under hela utbildningen bor och arbetar du på en av våra praktikplatser tillsammans med andra i ett litet team på ca tre personer.

Specifikt för kursen är att ge erfarenhet, exempel och undervisning i att leva pionjärt i Sverige idag. Hur går det till att leva lärjungaskap, församling och mission i vårt eget hemland? Apg29 Pionjär är gjord för att fungera bra både som fristående kurs och som fortsättning efter Apg29:s lärjunga- och missionsskola. 

Varför Apg29 Pionjär?

Förankra lärjungaskapet på hemmaplan

Det är väldigt vanligt att Gud får göra mycket under Apg29-skolan utomlands. Sen kommer man hem och många tycker att det är svårt att fortsätta leva det liv man längtar efter och fått mersmak för. Många som valt att fortsätta med Pionjär efter Apg-skolan berättar att det livet fått bli mer förankrat och möjligt i sin vardag.

Mission i Sverige

Vårt land är ett missionsland, och vi behöver utmanas i att tänka hur vi lever lärjungaskap, församling och mission i vårt eget land. De flesta samfund ser församlingsplantering och pionjärt arbete som en nyckel i detta. Under Pionjär-kursen lever du i en församling som antingen är nyplanterad eller på annat sätt pionjär.

Som Apg29 fast tvärtom

På Apg29 är större delen livet på skolan, och sedan åker man ut på praktik. På Apg29 Pionjär är utgångsläget livet med teamet i praktikförsamlingen, och sedan åker man till skolan och får undervisning, uppbackning, gemenskap och de andra bitarna en gång per månad.

Några viktiga delar i Apg29 Pionjär

Praktik

Tanken är ”learning by doing”. Att möta människor i olika livssituationer, att dela tron på Jesus med andra, att leva med i kärnan av en pionjär församling, att utmanas att göra saker du kanske inte gjort tidigare. Allt detta gör dig van och trygg i det du innan tänker att du inte kan, och föder tankar om vad, varför och hur vi gör det vi gör. Allt detta i en gemenskap där du inte står själv, varvat med handledning och studier som korsbefruktar (se nedan).

Team

En viktig beståndsdel av Pionjär är teamlivet. Tillsammans med 2-3 andra bildar du ett team som du lever och studerar med under ett halvår. Ni delar boende, vardag och praktiken i församlingen. Som team utmanar och slipar ni varandra i både styrkor och svagheter, skratt och tårar. Det kommer inte alltid vara lätt, men i båda medgång och motgång kommer du formas och bli mer lik Jesus.

Handledning

Som team har ni en handledare, oftast pastorn eller annan ansvarig i församlingen, som följer er under terminen. Dessa är erfarna personer som också själva lever ett trovärdigt liv i lärjungaskap. Varje vecka möts ni för handledarsamtal där både studier, praktik, djupare frågor och funderingar får utrymme.

Undervisning

Vid fyra tillfällen under terminen möts alla teamen på Karlskoga Folkhögskola för en vecka av undervisning. Veckan är också ett tillfälle för vila, gemenskap och själavård. Här talar vi bland annat om församling, lärjungaskap, bön och om redskap för att möta människor i Sverige idag. Utöver detta har du böcker som du läser under terminen, du läser även igenom Nya testamentet och skriver reflektioner från läsningen.

 • Pionjärt arbete – introduktion och inspiration
 • Att leva och arbeta i team – introduktion till teamliv på Pionjär
 • Evangelisation i Sverige
 • Lärjungaskapets kallelse och liv
 • Konkret om evangeliet och evangelisation (Q&A)
 • Islam och muslimen
 • Bönen som redskap och vila
 • Församlingens identitet och uppdrag
 • Andens liv och kraft
 • Svensken och svenskhet
 • Att arbeta med ungdomar
 • Församlingsplantering
 • Kallelse och vägar vidare
 • Att läsa och förstå Guds ord
 • Att studera och dela Guds ord (Praktiskt)
 • Att leda i församling
 • I fädernas fotspår – pionjärskap i svensk väckelsehistoria
 • Finishing well – att komma hem, och vägen vidare

Om undervisningen:

– Varje ämne är 2-4 lektioner (halv-/heldag)
– För varje ämne tar vi in olika lärare som brinner för just sitt ämne
– Tidigare elever är överlag mycket nöjda med undervisningen

Kostnad

Kostnad: 2500kr för hela terminen.
Ingår: Mat & boende under kursveckorna på Karlskoga Folkhögskola, kurslitteratur, boende på praktikplatsen och resor mellan skolan och praktikplatsen.
Tillkommer: Mat på praktikplatsen som ni köper in själva (ca 1000kr/person och månad).
CSN: Kursen är CSN-berättigad.

Ansökan och antagning

Apg29 Pionjär erbjuds under vårterminer. Ansökan för vårterminen 2022 är öppen och vi antar löpande. Det finns två sätt att söka Apg29 Pionjär.

 • Sök Apg29-året. För att göra det fyller du i ”Ansökan till deltagare Apg29” på länken nedan. Där kryssar du i rutan för att du söker Apg29-året. Sista ansökningsdag till Apg29-året är 15 april.
 • Sök Apg29 Pionjär som fristående kurs. För att göra det fyller du i ”Ansökan Apg29 Pionjär” på länken nedan. Alla som ansöker intervjuas via telefon eller Skype. Antagning sker löpande. Sista ansökningsdag till Apg29 Pionjär är 1 november.

Kontakt

Ett enkelt första steg är ofta att höra av sig och få höra mer och kunna ställa frågor. Så hör gärna av dig till någon av oss så får vi höra mer vem du är och vad du längtar efter.

Emanuel Bratt, koordinator Apg29 Pionjär
0737 180 180
emanuel.bratt@karlskogafhs.se

Carl-Johan Sävinger, koordinator Apg29
073 048 27 28
carl-johan.savinger@equmenia.se