Equmeniascouter hjälper Världens Barn

Publicerat 

Under september och oktober uppmanar vi alla Equmenias scoutkårer att samla in pengar till Världens Barn. Pandemin gör att många barn och unga lever under svåra förhållanden och därför behöver vi göra en extra insats. Vanligtvis är det många äldre som hjälper till att samla in pengar men denna grupp har svårare i år pga corona. Därför vill vi uppmana alla scoutkårer att satsa på Världens Barn. På Världens Barns hemsida finns förslag på aktiviteter och hur vi samlar in pengar.

 

 

 

Världens Barn skriver:

I spåren av coronapandemin drabbas redan utsatta barn väldigt hårt. Det är inte viruset i sig utan konsekvenserna när samhället stänger ner som drabbar hårt. Det mest basala blir plötsligt omöjligt. På många platser står man inför hungerkatastrof och vattenbrist. Många miljoner människor knuffas ut i fattigdom och när barn tvingas försörja sig och sina familjer riskerar de att exploateras i kriminella nätverk.

Nu kan du vara med och göra skillnad på riktigt. Var med och samla in på det sätt som passar just dig och din scoutkår. Varje insamlad krona gör skillnad och pengarna går via Radiohjälpens konto direkt till projekten. Kontakta Världens Barns regionsamordnare runt om i landet som ger råd och stöd!