Digitala scoutledarsamlingar

Publicerat 

Välkommen till digitala scoutledarsamlingar!

Under hösten bjuder vi in till nationella digitala scoutledarsamlingar. Under en kvällstimme samtalar vi om aktuella scoutteman. Några gånger delar vi upp oss i mindre samtalsgrupper där vi delar erfarenheter. I slutet av samlingen ser vi vad som är på gång inom Equmeniascout och öppnar upp för allmänna frågor. Samlingen leds av Equmenias scoutkoordinator Atle Svanberg.

OBS! NYA DATUM! Vi vill ge flera chansen att vara med. Vi växlar därför mellan dagar så det inte alltid ska krocka med egen scoutverksamhet. Några gånger kör vi också söndag kväll.

 

Program

Programmet uppdateras under hösten och nya anmälningslänkar läggs ut efter varje samling.

Torsdag 1 oktober kl.20.30-21.30. Patrullen och patrulledarskapet. Vi samtalar om hur patrulledarskapet fungerar i olika åldersgrupper, vilken roll jag som ledare har i patrullen och hur vi kan utmana våra scouter att själva växa in i ledarskap.

TILL ANMÄLAN 1 OKTOBER

Övriga datum

Söndag 15 november kl.20.00-21.00: Demokratijamboreen. Hur går det till och vad ska beslutas? Vi samtalar om handlingarna. Gäster: Nationella scoutstaget.

Onsdag 9 december kl.20.30-21.30: Equmenias scoutstrategi 2020-2030. Gäster: Nationella scoutstaget.

Torsdag 7 januari kl.20.00-21.00: Terminsplanering vår. Fokus på spårare och upptäckare. Det är snart terminsstart och dags att terminsplanera. Vi tipsar om programförslag och projekt, märken och målspår. Vi delar idéer i mindre samtalsgrupper.

Söndag 10 januari kl.20.00-21.00: Terminsplanering vår. Fokus på äventyrare och utmanare. Det är snart terminsstart och dags att terminsplanera. Vi tipsar om programförslag och projekt, märken och målspår. Vi delar idéer i mindre samtalsgrupper.

Tidigare samlingar

Torsdag 3 september kl.20-21. Rekrytering av scouter och ledare. Hur ska vi bli flera scouter och hur får vi tag på flera ledare? Vi visar på ett antal praktiska saker vi kan göra, och delar erfarenheter.