Vi gör oss redo för fastan

Publicerat 

Snart börjar den kristna fasteperioden. Fastan kan se väldigt olika ut för oss var och en men i grunden handlar den om våra hjärtan. Om kärleken till Gud och vår nästa. I Jesaja 58 blir det så tydligt när Gud säger att han inte är intresserad av den fasta då man späker sig och hänger med huvudet. ”Nej detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum”

Att bry sig om skapelsen är något som i allra högsta grad handlar om att älska Gud och sina medmänniskor. Människan har fått uppdraget att ta hand om skapelsen. Klimatet är en fråga som engagerar många i Equmenia och under fastan i år kommer vi tillsammans med scoutrörelsen i Sverige att fånga upp det engagemang som finns i en satsning som vi kallar 40 dagar för klimatet.  Det känns roligt att vi som scoutrörelse jobbar tillsammans med detta. Det är också när man jobbar tillsammans som man lär känna varandra.

Fasteperioden handlar om att avstå från något för att göra utrymme för något annat. Om att göra medvetna val som får konsekvenser för våra egna liv men också för omvärlden. Utöver den här scoutsatsningen vill jag uppmuntra alla att också finnas med i den fasta som Equmeniakyrkan uppmuntrar till och välja ett av de de 3 spår som fokuseras, där ett handlar om bibelläsning,ett om klimatfasta och ett om internationell mission.

Nu ber vi för dessa 40 dagar. Att vår kärlek ska växa. Till Gud och till allt som lever på jorden.

Carin Dernulf