Regionsscoutläger 2022

Publicerat 
Nu är det vår tur!

Trots att vi är många scouter och trots att vi har en tradition av bra och betydelsefulla distrikts/regionsläger har vi faktiskt inte haft något sådant sedan Kvarnen 2009 i Tämta.

Därför har scoutkommittén i Equmenia Väst bestämt sig för att ta upp traditionen och vill arbeta för ett regionsscoutläger sommaren 2022!

Nu ger vi dig och Din kår chansen att vara med och påverka och planera för detta!

Kanske har du varit på en del större läger under åren och blivit inspirerad av olika aktiviteter, upplägg och teman, kanske finns det brister som du vill att kommande läger skall undvika.

Scoutkommittén har förslag på plats, men inget hindrar att du kommer med fler förslag, kanske vill du vara med och planera, kanske vill du hålla i programmet, maten, sitta i lägerkommittén eller på något annat sätt utmana dig.

Scoutkommittén behöver allt stöd när det gäller idéer och förslag på personer som vill arbeta med lägret och inbjuder därför till två träffar under oktober, där förutsättningarna presenteras, och förslag vaskas fram.

 

Om du/ni har åsikter och tankar, hör av er till: peter.karlbom@equmenia.se så samlar Peter upp era bidrag till kommande lägerkommitté.

Scoutkommittén Equmenia Väst genom Mikael Nilsson.