Anställd i församling? Satsa på kompetensutveckling!

Publicerat 
KUP är vår stora satsning på anställda i alla våra församlingar. För tredje året i rad kan ledare och medarbetare öka sin kompetens för att bli ännu skickligare på att utföra sitt uppdrag. Utbildningen ges av Equmeniakyrkan och Equmenia, tillsammans med Bromma folkhögskola och Teologiska Högskolan.

Utbildningen är uppdelad i sex spår med olika inriktning. Den är kostnadsfri för ledare och medarbetare inom Equmeniakyrkan och Equmenia. Resa och eventuell logi bekostas av församlingen/föreningen eller deltagaren.

 

Mer om KUP

 

 

 

 


Ett av spåren, handlar om hur ger vi plats för näst generation i våra församlingar:

Allt står på spel – hur ger vi plats för nästa generation i våra församlingar?

Kyrkans framtid börjar i nuet. En levande församling behöver vara en mötesplats med människor i olika åldrar. Genom att medvetet arbeta för nästa generation så blir man som en församling i nuet som ger smak av framtiden.

Det här spåret handlar om hur man medvetet kan arbeta för att bli en församling för alla åldrar. Det kommer till största del att fokusera på de övergripande frågorna som man som församlingsanställd ledare står i. Därför kommer ämnen som ledarskap, församlingsutveckling, gudstjänst och församlingspedagogik att återkomma i kursen. Kursen kommer även att ta upp en del praktiker, värderingar och metoder i mötet med barn och unga.

Kurs 1 Församlingen och omvärlden (Analys av om- och invärld)

För att ge plats för nästa generation behöver vi förstå den tid unga växer upp i, samt hur tro och identitet formas. I denna kursdel ser vi på har unga formulerar sin tro, vad som föder engagemang, vad tron kan betyda och varför unga förlorar kontakt med församlingen och tron. Vi kommer att göra en teologisk reflexion om församling som en mötesplats för alla åldrar. Kursen kommer att innehålla både vetenskapliga analyser och konkreta exempel från församlingar, som medvetet arbetat för att ge unga plats.

Kurs 2 Församlingsutveckling för nästa generation (Ledarskap)

I församlingen behövs ett ledarskap som medvetet arbetar med fokus på nästa generation. Denna kursdel fokuserar därför på hur man kan leda och utveckla en församling över generationsgränser, där vi lär och växer i mötet med varandra. En församling som stärker nuvarande och nästa generation att stiga in i engagemang, lärjungaskap och gemenskap.

Kurs 3 Lärjungaskapande verksamhet (Verksamhet)

En församling för nästa generation behöver forma medvetna miljöer med metoder och verksamheter som möter ungas behov. I den tredje kursdelen ser vi på hur man konkret kan arbeta för att ge plats för unga. Vi kommer att tala om vikten av en långsiktig plan för trons växt, hur vi formar lärjungaskapande gemenskaper samt stärker ungas psykiska och andliga hälsa. Vi tar även upp hur man formar en kultur för ett långsiktigt och hållbart ledarskap bland ideella.

Medverkande:

Huvudlärare: Magnus Sternegård – Equmenia. Spårledare: Ola Rikner – Equmenia. Dessutom medverkar; Carin Dernulf – Equmenia, Fredrik Wenell – Örebro Teologiska Högskola, Maria Zackariasson – Södertörns Högskola, Britta Bolmenäs och Evelina Westberg – Värnamo Missionskyrka.

Litteratur: Gemenskapen – Maria Zackariasson, Led med ditt liv, fyra grunder för att leda unga – Magnus Sternegård + någon ytterligare litteratur.

Mer om KUP