Kallelse till Regionsstämma för Equmenia Öst

Publicerat 

Regionsstämma med Equmenia Öst hålls lördagen den 12 oktober 2019 i Fjällstugan, Jönköping.

Vi uppmuntrar Er att utse era representanter i föreningen och känn er alla välkomna till regionsstämman.

I § 6 i regionens stadgar står det: ”I regionstämman har ombud för lokalföreningarna yttrande-, förslags- och rösträtt. Lokalföreningen har rätt att skicka ombud enligt följande:

upp till 50      medlemmar ger rätt till två ombud
51-100          medlemmar ger rätt till tre ombud
101-300        medlemmar ger rätt till fyra ombud
301-600        medlemmar ger rätt till fem ombud
601 eller fler  medlemmar ger rätt till sex ombud

Ombud ska vara medlem i den lokalförening han/hon representerar. Ombud ska utses av årsmöte, föreningsmöte eller styrelse. Ledamot i regionstyrelsen, ledamot i andra organ instiftade av regionstämman, ledamot i Equmenias styrelse eller Equmenias anställda kan inte vara ombud.

Handlingarna distribueras på här på hemsidan senast 20190912, där de också kommer finnas för nedladdning. Handlingarna kommer också att skickas till respektive förenings ordförande.

Anmälan till stämman har ännu inte öppnat men sker senare via länk på hemsidan.

Varmt välkomna!