Hur gamla är era stadgar??

Publicerat 
Hur gamla är era stadgar??
När Equmenia i den organisation som är idag blev till 2013 fick alla föreningar från SMU, SBUF och MKU möjligheten att bli en Equmeniaförening och då anta normalstadgar för Equmeniaföreningar. Nästan alla föreningar gjorde sitt stadgearbete och blev så godkända Equmeniaföreningar. Vilken glädje!! Några föreningar har inte fullföljt sitt stadgearbete men nu i dagarna är alla Svealands föreningar kontaktade och arbetet är i stort sett klart när det gäller att vara Equmeniaförening.
År 2016 kom en bestämmelse från skatteverket att alla föreningar måste ha en uteslutandeparagraf. Och det har många föreningar missat! Nu vill vi stödja er så att detta tillägg till era lokala stadgar blir justerade och klart. Vår uppmaning till er som Equmeniaförening är:
– Kontrollera vilket år era stadgar är ifrån.
– Kontrollera om ni har normalstadgar för Equmeniaförening
Om er föreningsstadgar är äldre än 2013 – anta då normalstadgar för Equmeniaföreningar. Kan hämtas från Equmenias hemsida: Normalstadgar
Om er föreningsstadgar är äldre än 2016 lägg till §4 texten om uteslutning av medlem, se nedan.
 § 4 Medlemskap 
Med medlem i föreningen avses den som under året 1) deltagit eller varit ledare i någon av föreningen beslutad verksamhet, och som 2) betalt av föreningen fastställd medlemsavgift, eller på annat sätt skriftligen tagit ställning för medlemskap. Medlemskap gäller för innevarande kalenderår. Medlem som aktivt motarbetar föreningens stadgar och/eller verksamhet eller på annat sätt uppenbart skadar föreningens intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
Med vänlig hälsning
Anja Wändal, föreningsutvecklare i Equmenia Svealand