Lyssna, sjung med och sprid gärna vidare!

Publicerat 

Varje söndagsförmiddag möts vår församling, Equmeniakyrkan Växjö, för att fira gudstjänst. De senaste åren har det hänt något. Från att ha varit en ganska homogen mestadels svensktalande grupp med hög medelålder, har vi föryngrats och fått börja översätta våra gudstjänster till olika språk. Det är en utmaning är att möta denna nya mångfald. Hur kan vi skapa gemenskap när vi har så olika bakgrunder? Ett sätt är genom sång och musik.

Utan att ha suttit med tidtagarur på gudstjänsten så skulle jag tro att vi sjunger eller lyssnar på musik minst 40 % av tiden. Musik är något som berör oss människor på djupet. Det är både ett sätt att tillbe Gud och något som för oss samman som människor. Att det berör märks också på alla tankar och synpunkter som finns kring gudstjänstmusiken. Det handlar ofta om smak, och inte sällan uppstår åsikter som krockar med varandra. En klassisk krock är förstås den mellan modern lovsång och psalmer på orgel. Men varför ställa dem emot varandra? I Växjö är vi en grupp musiker som försöker visa att det inte behöver finnas någon splittring mellan äldre och modernare församlingssånger. Vi leder gemensam sång av alla möjliga slag, allt från läsarpsalmer till Hillsong, och vill skapa ett ”vi” i musiken, trots olikheterna i tycke och smak.

Den senaste tiden har vi arbetat hårt med detta och spelat in en del av det som har fötts i just vårt sammanhang. Tanken är att det ska kunna användas också av dig. Arrangemangen är enkla och kan anpassas efter ditt sammanhang. Vi har också skrivit några nya sånger som kommer släppas på Spotify framöver. Vi kallar vårt projekt för ”Psalm”, och det vi gör är till för att användas. Lyssna, sjung med och sprid gärna vidare!

John Lindar, pastor i Equmeniakyrkan Växjö