Därför träffade Equmenia andra ungdomsförbund i Bryssel

Publicerat 

Två representanter för Equmenia var nyligen på besök i Bryssel. Där fick de träffa ledare och unga från flera andra europeiska ungdomsförbund. Trevliga och lättsamma samtal över en belgisk våffla varvades med seminarium om trafficking och hemlöshet i Europa.

European Baptist Federation Youth & Children (EBF Y&C) anordnar varje år en konferens för alla baptistiska ungdomsförbund i Europa. I år hölls den i Bryssel, med syfte att inspirera, vara en mötesplats och bygga nya broar mellan kyrkorna i Europa. Från Sverige åkte Equmenias ordförande Ida Tonnvik och Daniel Ardabili-Farsi, ordförande i Internationella STAG:et.

Fokuset under dagarna var att dela med sig av erfarenheter, svårigheter och visioner och att få möta andra med samma strävan, motgångar och drömmar.

– I stort sätt delade alla representanter med sig av något från deras verksamheter och Ida berättade om Equmenias nya ledarbok, ”Led med ditt liv”, vårt nationella scoutläger, Prisma 2019 och Equmenias hållbarhetspolicy, säger Daniel Ardabili-Farsi och fortsätter.

– Trots tidiga morgnar blev kvällarna sena och avslutades ofta på något kvällskafé som serverade belgiska våfflor, vilket satte guldkant på konferensen.

Daniel Ardabili-Farsi berättar att den mest minnesvärda upplevelsen från resan var söndagsgudstjänsten som firades i en baptistförsamling utanför Bryssel.

– Lovsång och dans fyllde rummet med glädje, liv och rörelse. Efter gudstjänsten, under vad vi skulle ha kallat för kyrkfikat, berättade en äldre man i vårt sällskap att församlingens pastor var bror till årets nobelsfredsprirstagare Denis Mukwege. Det är värdefullt att få inblick i vad andra gör och hur andra arbetar, det öppnar för nya perspektiv och spännande samtal, säger han.

Ida Tonnvik berättar att en del samtal handlade trafficking och hemlöshet på olika håll i Europa. Man pratade också om EBF:s nätbaserade ledarutbildning Horizons.

– Det är en bra och välfungerande utbildning, som samtidigt har vissa brister. Boken ”Led med ditt liv” tycktes inspirera till en utveckling av detta program, eller till att skapa en alternativ utbildning, säger Ida Tonnvik.