Väx och utmanas genom nya kursen Glokal

Publicerat 

Nu startar Equmenia tillsammans med Södra Vätterbydgens folkhögskola (Svf) och Equmeniakyrkan den nya kursen Glokal –  en distanskurs med internationell praktik. Henric Götefelt, internationell koordinator på Equmenia, berättar varför Equmenia satsar på att skicka studerande utomlands.  

Henric Götefelt, internationell koordinator.

Vad betyder Glokal?
– Glokal är en kombination av orden Lokal och Global. Vi hoppas att den här utbildningen ska bli en chans för deltagarna att få det globala att bli det lokala. För världen att komma närmare och för deltagaren att komma närmare världen.

Varför vill ni skicka studerande på praktik utomlands?
– Equmenias vision och uppdrag är att vara en plats där barn och unga växer, i gemenskap med varandra och Jesus. Vi har sett att människor växer av att bryta upp från sina bekvämlighetszoner för att hamna i nya situationer. För vissa betyder det att jobba som ungdomsledare någon annanstans i Sverige och för andra betyder det att bo en termin i ett annat land. När man kommer bort från allt det där som man brukar ha runt omkring sig upptäcker man ofta nya sidor hos sig själv och sammanhanget man kommer från.

Vad innehåller kursen?
– Kursen börjar med två veckors förkurs på Svf tillsammans med den som man ska resa ut med men också tillsammans med de andra i klassen som ska till andra platser i världen. Då får deltagarna dels kunskap om landet och kulturen, en historisk bakgrund till varför kyrkan jobbar internationellt, språkträning, fundera över ens egen roll och förväntningar och brottas med både fördomar och kulturkrockar. Sedan är deltagarna ute ungefär fyra månader. Då tas de studerande om hand av en lokal församling som ordnar boende och ger en introduktion till tiden i landet. Deltagarna får också tid att studera och arbeta på uppgifterna man får med sig från Svf men även arbeta praktiskt i de olika projekten som kyrkan i landet driver, det kan exempelvis handla om engelskundervisning. En del av tiden utomlands ägnas också åt besök i andra delar av landet och i olika sociala projekt. Och självklart kommer man att få träffa massa nya vänner. Efter resan är det två veckors efterkurs på Svf där deltagarna återsamlas, får smälta och prata om vad de har varit med om. Det kan nämligen vara lika mycket kulturkrock att komma hem som att resa ut. Målet är att ge dig som deltagare alla möjligheter att få växa i dig själv och i din tro.

Vem får söka?
– Kursen är öppen för alla som har tagit studenten, som vill växa, som vill utmanas och som vill bli lite mer glokala.

Läs mer om den nya kursen Glokal här.