Demokratiutredning

Publicerat 
Vill du vara med och utreda demokratin inom Equmenia?

Equmenia är en organisation med en lång historia av demokrati och arbete för att alla medlemmar ska ha en möjlighet att påverka. Nu vill vi göra en satsning för att se över den demokratiska strukturen och säkerställa att alla våra medlemmar har möjlighet att göra sin röst hörd.

Den nytillsatta arbetsgruppen för demokratifrågor kommer under ett och ett halvt år att djupdyka i hur Equmenias medlemmar upplever sin möjlighet att påverka i vår organisation. Arbetsgruppen kommer analysera den nuvarande demokratiska situationen och komma med konkreta förslag på hur vi kan förbättra demokratin och möjliggöra för alla Equmenias medlemmar att göra sin röst hörd.

Vi söker dig som:
• Har kunskaper och intresse inom demokrati, och möjligheter att påverka.
• Har ett lokalt engagemang inom en Equmeniaförening eller kan bidra med andra intressanta perspektiv från andra sammanhang.

Gör din ansökan genom att fylla i formuläret på sidan ideella uppdrag.

Ideella uppdrag

Equmenias riksstämma i Växjö 2017.