Bidrag till föreningar i Equmenia Stockholm

Publicerat 
Hej alla föreningar i Equmenia Stockholm!

I regionens budget för 2018 som sattes på regionsstämman i oktober 2017 avsattes 40 000 kr till en pott som regionens föreningar kan söka pengar ur till specificerade ändamål. På stämman beslutades att styrelsen fick i uppdrag att sätta upp regler för hur man ansöker om pengar ur potten samt för vad man kan ansöka om pengar.

Styrelsen har nu kommit fram till följande:

    • Man kan ansöka ur potten som en förening, en grupp inom en förening eller en planeringsgrupp för ett arrangemang
    • Man kan inte ansöka om pengar till enskilda deltagaravgifter för arrangemang
    • Det ska vara specificerat vad pengarna ska användas till
    • Vi ser gärna att pengarna kommer många till del
    • Man ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka in den senast 8 oktober 2018. Ansökningsblankett för specificerade ändamål (klicka på den lila texten för ansökningsblankett).

Exempel på ändamål som man kan söka pengar för kan vara en satsning, inköp av någon sak, en tolk, en resa, ett evenemang/arrangemang eller en renovering.

Styrelsen kommer efter sista ansökningsdatum som är 8 oktober 2018 sitta ned och tillsammans gå igenom alla ansökningar. Vi kommer att diskutera oss fram till hur pengarna ska fördelas för att komma så många som möjligt till del samt uppmuntra bra initiativ. Det kan hända att man blir beviljad en lägre summa än den som man har ansökt om. Styrelsen kommer att ta kontakt med den som är angiven som kontaktperson för ansökan för detaljer kring utbetalningar och om vi har några frågor. Alla utbetalningar kommer att ske innan årsskiftet och enligt överenskommelse med kontaktpersonen.
Om man blir beviljad pengar vill styrelsen ha en kort återkoppling kring resultatet och vad pengarna använts till för att kunna redovisa detta på regionens hemsida. Om ni blir beviljade pengar och det ni sökt pengar för av någon anledning inte skulle gå att utföra/genomföra, kontakta styrelsen så för vi en dialog kring hur man ska göra.

Vänlig hälsning
Styrelsen i Equmenia Stockholm