Redo att leda

Publicerat 

Ekumenisk scoutledarhelg
Mullsjö, Nyhem. 31 aug-2 sep 2018

  • Sista anmälningsdag förlängd till 10 augusti!
  • Priset är fortfarande 450 kr!
  • Över 90 anmälda!

En helg för dig som är scoutledare som vill arbeta på kristen grund. Storsamlingar, workshops, gudstjänst och andakter, lägerbål, kafé. Kom och möt ledare från olika traditioner och utvecklas i din ledarroll. Arrangörer är Salt, Royal Rangers. SAU, Equmenia, Adventisterna, Frälsningsarmén tillsammans med Studieförbundet Bilda.

Sista anmälningsdag förlängd till 10 augusti. Priset är 450 kr. Du anmäler dig och läser mera om alla workshops på arrangemangets hemsida:
www.redoattleda.nu