Vill du bli ambassadör för hälsovårdsarbetet i Kongo?

Publicerat 

Den 6 oktober 2018 kommer Equmeniakyran att anordna en utbildningsdag för personer med ett intresse och engagemang för hälsovårdsfrågor i de båda Kongorepublikerna som kan tänka sig att ställa upp som ambassadörer och informatörer i församlingar och föreningar.

Du kommer att få information och inspiration för att öka engagemanget för och stödet till hälsovårdsarbetet i Kongorepublikerna genom våra samarbetskyrkor Evageliska Samfundet i Kongo-Kinshasa (CEC), Förenade Baptistkyrkornas Samfund i Kongo-Kinshasa (CEBU) och Evangeliska Kyrkan i Kongo-Brazzaville (EEC).

Plats: Ekumeniska Centret, Gustavslundsvägen 18 i Alvik, Stockholm.

Tid: Lördag den 6 oktober 2018 klockan 10-17.

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Equmeniakyrkan betalar även resor till och från Stockholm för den som ställer upp som ambassadör/ informatör efter utbildningen.

Kriterier

  • Engagemang och intresse av att sprida information och inspiration för att öka resurserna för våra samarbetskyrkors hälsovårdsarbete.
  • Villighet att göra förenings- och församlingsbesök.

Kunskap inom hälso- och sjukvård är en merit men inte ett krav.

Program

  • Referensgruppen för hälso- och sjukvård inom Equmeniakyrkan ger information om de båda Kongorepublikerna i allmänhet och om hälsovårdsfrågorna och våra systerkyrkors hälsovårdsarbete i synnerhet.
  • Du får del av material, filmer och bildspel som du kan använda vid förenings- och församlingsbesök.
  • Samtal och diskussion om situationen i våra samarbetsländer och -kyrkor.
  • Vi studerar och analyserar de behovslistor som våra samarbetskyrkor sammanställt.

Anmälan görs till Christer Daelander, Samordnare för Afrika, Equmeniakyrkan

e-post: christer.daelander@equmeniakyrkan.se

Telefon: 08-580 031 80

På bilden: Entrén till IME-sjukhuset i Kimpese, Kongo-Kinshasa, ett viktigt referenssjukhus i provinsen. Equmeniakyrkan ger stöd till arbetet sedan lång tid tillbaka.