Redo att leda

Publicerat 

Ekumenisk scoutledarhelg
Mullsjö, Nyhem. 31 aug-2 sep 2018

En helg för dig som är scoutledare som vill arbeta på kristen grund. Även andra intresserade välkomna. Storsamlingar, workshops, gudstjänst och andakter, lägerbål, kafé. Kom och möt ledare från olika traditioner och utvecklas i din ledarroll. Arrangörer är Salt, Royal Rangers. SAU, Equmenia, Adventisterna, Frälsningsarmén tillsammans med Studieförbundet Bilda.

Fram till 31 maj är priset 450 kr. 1-17 juni är priset 550 kr. 17 juni sista anmälningsdag.

Du anmäler dig och läser mera om alla workshops på arrangemangets hemsida:
www.redoattleda.nu