Bibelskola Tillsammans

Publicerat 

Bibelskola Tillsammans är en nystartad bibelskola som tar sin utgångspunkt i den lokala församlingens resurser och utmaningar.

Du kommer att möta lärare med stor erfarenhet av bibel, församling och kristet engagemang i vårt samhälle.

Kursen är på halvfart med två dagars gemensamma studier. Utöver det kommer du att få tillfälle till egen fördjupning som utmanar dig som kristen och lärjunge.

Utbildningen drivs på två orter av Bromma folkhögskola i samarbete med Elimkyrkan i Eskilstuna och Insjöns frikyrkoförsamling. Kursen har ett tydligt ekumeniskt perspektiv där vi lär av varandra från olika kyrkor i vårt land och internationellt.

Läs mer

Läs också om bibelskolan på Elimkyrkans hemsida. http://elimkyrkan.com/bibelskolatillsammans/