Forma Equmenias framtid!

Publicerat 

Visste du att Equmenia har en framtidsgrupp? Kanske inte. Vi består i alla fall av ideella och nationellt anställda och ställer oss frågor om Equmenias framtid och nutid.

Till exempel:
vilka behov och drömmar finns bland barn och unga,
hur ska vi möta upp dem och
hur ser ungas värld egentligen ut? 

Vi som funderar är varken tweens eller ungdomar och knappt unga vuxna, och därför vet vi inte hur det är att vara ung idag. Men vi vill veta! Därför har vi gjort en enkät och hoppas att du som är i åldern 11-25 år vill fylla i. Du måste inte fylla i alla frågor, men gärna så många som möjligt.

Om du är ledare för målgruppen får du jättejättegärna ta en stund på samlingen och låta dem fylla i sina svar. Ju fler svar, desto bättre Equmenia nu och i framtiden!

(Enkäten är i grunden helt anonym. Du kan dock fylla i din mailadress på sista frågan om du är intresserad av att sitta i Framtidsgruppen som troligen senare ska bli ett stag.)

Tryck här för att göra enkäten