Vill du vara med i arbetsgruppen för mångfald och inkludering?

Publicerat 

Riksstämman 2015 gav styrelsen i uppdrag att arbeta med normkritik, maktstrukturer och mångfald. Kunskapen om dessa frågor i lokalföreningarna och hela Equmenias organisation behöver öka och goda exempel i föreningarna lyftas fram. 2017 tillsattes Equmenias arbetsgrupp för mångfald och inkludering. Nu söker gruppen nya medlemmar.

Vi söker dig som:
-Har intresse för och/eller erfarenhet av dessa frågor
-Har en ambition att vara med till arbete ska slutrapporteras 2022.
-Är bra på att tänka strategiskt.
Det är ett plus om du är van att arbeta med bidragsansökningar

Vill du vara med?
Gör din ansökan genom att fylla i formuläret på sidan ideella uppdrag. Bocka för att du är intresserad av arbetsgruppen för mångfald och inkludering.
Har du frågor? Kontakta maja.floberg@hotmail.com.

Ideella uppdrag