Vill du vara med i arbetsgruppen för mångfald och inkludering?

Publicerat 

Riksstämman 2015 gav styrelsen i uppdrag att arbeta med normkritik, maktstrukturer och mångfald. Kunskapen om dessa frågor i lokalföreningarna och hela Equmenias organisation behöver öka och goda exempel i föreningarna lyftas fram. 2017 tillsattes Equmenias arbetsgrupp för mångfald och inkludering. Nu söker gruppen nya medlemmar.

Vi tror på en Gud som har skapat alla människor till sin avbild och älskar alla lika mycket (1 Mos 1:26, Joh 3:16-17). En Gud som inte gör skillnad på oss om vi är funktionsvarierade, har olika etniska bakgrund eller vilken sexuell läggning vi har. Oavsett hur människor kan komma att kategorisera oss så är vi, för Gud, alla ett i Kristus (Gal 3:28).

Vi brinner för att Equmenia ska bli en plats där alla barn och unga känner sig inkluderade, delaktiga och självklara. Därför behöver vi lyfta vad Equmenia redan gör bra men också se hur vi kan arbeta vidare för att bli en organisation än mer präglad av mångfald samt att alla barn och unga ska känna sig välkomna.

Riksstämman 2015 gav styrelsen i uppdrag att arbeta med normkritik, maktstrukturer och mångfald. Kunskapen om dessa frågor i lokalföreningarna och hela Equmenias organisation behöver öka och goda exempel i föreningarna lyftas fram. 2017 tillsattes Equmenias arbetsgrupp för mångfald och inkludering.

Sedan starten har vi samlat på oss kunskaper om dessa frågor, knutit kontakter med andra som arbetar med liknande frågor samt granskat Equmenias användning av sociala medier ur ett normkritiskt perspektiv. Härnäst kommer vi att analysera riksstämma på ett liknande sätt i syfte att stärka demokratin i organisationen.

Vi söker dig som:

  • Har kunskaper inom/intresse för maktstrukturer, mångfald och normkritik.
  • Brinner för att alla barn och unga ska få höra talas om Jesus på en plats där de är välkomna som de är.
  • Har en ambition att vara med till arbetet ska slutrapporteras 2022.
Vill du vara med?

Gör din ansökan genom att fylla i formuläret på sidan ideella uppdrag. Bocka för att du är intresserad av arbetsgruppen för mångfald och inkludering.
Har du frågor? Kontakta maja.floberg@hotmail.com.

Ideella uppdrag