Mångfaldsträning

Publicerat 

I Equmenia ska alla typer av barn och unga få plats, känna sig välkomna, sedda och hemma. Så är det redan idag på många platser. Men ibland kan vi behöva stöd och träning för att kunna fortsätta att erbjuda det för alla som vill. Med Mångfaldsträning får vi i Equmenia chansen att göra just det – träna på att skapa mångfald. Mångfald är nämligen inte någonting som bara uppstår av sig självt, det är resultatet av en långsiktig träning på att öppna upp sin verksamhet och sitt hjärta för att fler ska kunna känna sig välkomna, sedda och hemma.

Till materialet