Hjälp till styrelser i Equmenia

Publicerat 
För att föreningen ska fungera behövs årsmöten, styrelse, medlemmar och protokoll. Här hittar du praktiska tips om hur du driver en Equmeniaförening, verktyg som kan hjälpa till med administrationen, och flera bra dokument som du kan använda.

 

Equmenia har tagit fram ett material för att hjälpa styrelser i Equmeniaföreningar. Där kan du hitta hjälp och information om många olika delar.

 

Till materialet