Enkätundersökning om Equmenias kommunikation

Publicerat 

Hur får du reda på vad som är på gång inom Equmenia? Vilka kommunikationsvägar föredrar du? Vi vill utveckla Equmenias kommunikation och därför finns denna enkätundersökning. Dina svar kommer att hjälpa oss att bli bättre!

Undersökningen